Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak – Aralık 2021 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden 2021 yılı Ocak – Aralık döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 426 637 967 bin denar olup, 2021 yılı aynı dönemine göre % 19.7 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri 594 023 223 bin denar olup, geçen yılın aynı dönemine göre % 26.8 artış göstermiştir.

Ocak – Aralık 2021 döneminde ticaret açığı 167 385 256 bin denar olarak gerçekleşti.
Ocak – Aralık 2021 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı % 71.8 oldu.

ABD doları cinsinden emtia borsası

Ocak-Aralık 2021, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 776 432 bin ABD doları olup, 2020 yılının aynı dönemine göre %41.3 artış göstermiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 54,9 artış göstererek 151 241 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 625 191 bin ABD doları olup 40.5% artış gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, Çin, Bulgaristan, Türkiye ve Italya, Türkiye Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 7. ticaret ortağı olmaya devam ediyor (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 08.02.2022).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak-Aralık 2021 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, ve Çin olmuştur.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Aralık 2021 döneminde toplam mal ihracatı değeri 8 188 221 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 23.4 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 30,8 artış göstererek 11 389 548 bin ABD dolarına ulaşmıştır. Ocak-Aralık 2021 dönemindeki ticaret açığı, 3 201 327 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön