Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak-Ağustos 2023 yılı

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak-Ağustos 2023 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden Ocak – Ağustos 2023 döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 338 924 990 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 1.9 artış göstermiştir. Ocak – Ağustos 2023 döneminde ithal edilen malların değeri 449 566 915 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre %7.6 düşüş göstermiştir.

Ocak – Ağustos 2023 döneminde ticaret açığı, 110 641 925 bin denar olarak gerçekleşti.
Ocak – Ağustos 2023 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı 75.4 % oldu.

ABD doları cinsinden emtia borsası

Ocak-Ağustos 2023, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 539 095 bin ABD doları olup, 2022 yılının aynı dönemine göre %12.4 düşüş göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 5,6 düşüş göstererek 132 912 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 460 183 bin ABD doları olup 14.2 % düşüş gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, Çin, Bulgaristan ve Türkiye.

(K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 06.10.2023).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak-Ağustos 2023 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Srbistan, Çin, Bulgaristan ve Türkiye olmuştur.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön