Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak – Ağustos 2021 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden 2021 yılı Ocak –  Ağustos döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 281 080 557 bin denar olup, 2021 yılı aynı dönemine göre % 31.4 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri 385 119 088 bin denar olup, geçen yılın aynı dönemine göre % 33.8 artış göstermiştir.

Ocak – Ağustos 2021 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı % 73.0 oldu.

ABD doları cinsinden emtia borsası

Ocak-Ağustos 2021, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti  472 610 bin ABD doları olup, 2020 yılının aynı dönemine göre %46.1 artış göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 57,4 artış göstererek 90 525 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 382 085  bin ABD doları olup 43.6% artış gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, Çin, Bulgaristan, Türkiye ve Italya, Türkiye Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 7. ticaret ortağı olmaya devam ediyor (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 07.10.2021).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak-Ağustos 2021 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan,  ve Çin olmuştur.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Ağustos 2021 döneminde toplam mal ihracatı değeri

5 467 938 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 40.6 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 43,3 artış göstererek 7 490 189  bin ABD dolarına ulaşmıştır. Ocak-Ağustos 2021 dönemindeki ticaret açığı, 2 022 251 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön