1

-Şirket kurucusunun Pasaportu ve noter tasdikli Makedonca tercümesi

2

-Yönetici’nin genel bilgileri ve eğitim düzeyi

3

-Şirket adı

4

-Asgari 5.000 Avro’luk kuruluş sermayesi

5

-Şirket’in çalıştığı banka

6

-Avukat ve şirket kaydı harcamaları yaklaşık 500 Avro’dur.