1. Eğitimlerimizde olmasını istediğiniz konu başlıkları nelerdir?


4857 Sayılı İş Kanunu
Aidiyet Duygusu
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma
AB Fonları ve AB Fonlarından Yararlanma
Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi
Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz )
Çatışma Yönetimi Eğitimi
Dış Ticaret
Dijital Pazarlama
Diksiyon ve İletişim Eğitimi
Duygusal Zeka – Merkezi Eğitim Kurumları
E-Ticaret ve Sosyal Medya
Eğitici Eğitimi
Etkili İletişim ve Beden Dili
Etkin Takım Oluşturma
Etkili Yazışma Teknikleri
Etkili Dinleme Sanatı
Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi
Finans Uzmanlığı Eğitimi
Güvenli Davranış Eğitimi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Hitabet
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Sermayesi Yönetimi
İşletmelerde Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi Eğitimi
Kamu İhale Kanunu ve Uygulamaları
Kişisel Gelişim ve Mesleki Verimliliğin artırılması Eğitimi
KOBI’ler için Stratejik Yönetim Teknikleri
KOBİ’lerin Finansman Kaynaklarına Erişimi
Kriz Ortamında İşletme Yönetimi
Kurum Kültürü
Kurumsal Yönetim
Kurumsal İletişim Yönetimi
Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitim
Lojistik (Tedarik Zinciri ) ve Gümrük Eğitimi
Maliyet Muhasebesi
Marka Hikayeleri ile Marka Yönetimi
Microsoft Office Eğitimi
Motivasyon
Muhasebe ve Mali Tablo Analizi
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Müşteri Merkezli Yenilik Yönetimi
Müzakere Teknikleri / Müzakere Becerileri Eğitimi
Öğretim Amaçlı Teknolojik Araçlar ve Kullanımları Eğitimi
Pazarlama ve Satış Yönetimi
Performans Değerlendirme
Proje Yönetimi
Proje Hazırlama Eğitimi
Protokol Kuralları
Problem Çözme
Risk – Getiri ve Portföy Yönetimi Satış ve Pazarlama Uzmanlığı Eğitimi
Satış Pazarlama ve Markalaşma Eğitimi
Strateji Yol Haritası Oluşturma
Stratejik Planlama
Stratejik Yönetim
Stres ve Zaman Yönetimi Sosyal Güvenlik Uzmanlığı – Merkezi Eğitim Kurumları
Temel Strateji Oluşturma ve Karar Verme Yöntemleri
Sözleşme Yönetimi
Sunum Teknikleri
İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Tehlike Tanımlama, Risk Değerlendirme VE Risk Kontrol Yöntemleri
Takım Çalışması Eğitimi
Toplantı Yönetimi
Telefonda Etkin İletişim Eğitimi
Yaratıcı Düşünme Teknikleri
Yönetici-Yönetilen İlişkisi
Yönetici Sekreterlik ve Asistanlık
Yönetim Becerileri
Diğer