27.05.2020

Sayın Üyemiz,

27.05.2020 tarihili ve 136 sayılı KMC Resmi Gazetesi’nde aşağıdaki KHK’lar yayımlanmıştır:

Koronavirüsün yayılımı ve yayılmasının önlenmesine yönelik önlemlere ilişkin kararın değiştirilmesine ve desteklenmesine ilişkin karar yayınlandı. Bununla kafeeryalar ve restoranların açılması düzenlenmektedir:

  • 28 Mayıs 2020’den itibaren Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ndeki kafeteryalar, ziyaretçilerle birlikte bu tesislerin (terasların) açık bölümlerinde, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Komisyonu’ndan kafeteryalar açılması ve işletilmesi Protokolü’ne (Ek 7’de verilen ve bu kararın ayrılmaz bir parçası olan) uyulmasıyla çalışmaya başlayabilir.
  • May 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ndeki catering tesisleri, ziyaretçilerle, bu tesislerin (terasların) açık bölümlerinde, Bulaşıcı Hastalıklar Komisyonu tarafından beslenme için catering tesislerinin açılması ve işletilmesi Protokolüne (Ek 8’de verilen ve bu kararın ayrılmaz bir parçası olan) zorunlu olarak uymaya başlayabilir.
  • 7 Ek 7 Kafeteryalar açma ve çalıştırma protokolü:

08: 00-22: 00 arasında sınırlı çalışma saatleri.

2. Yemek servisi yapan çalışanlar koruyucu maske takmalı ve sık sık el hijyenine dikkat etmelidir.

Ø 3. Sadece açık alanlarda – çatı yapısına sahip üç tarafta açık olan kafeteryalar teraslarında çalışmaya izin verilir.

4. Misafir sayısı sadece oturabilenlerle sınırlıdır.

Ø 5. Barda ve ayakta masalarda misafirlere servis yapılmasına izin verilmez.

6. Tesisin girişinin önünde sorumlu bir kişinin misafirlerin giriş çıkışlarını düzenlemesi.

Ø 7. Masaların bulunduğu konuk servis alanında, her yöne bitişik masalarla bir sandalyeden 1,5-2 m’lik bir sandalyeye mesafe bırakılmasi gerekmektedir.

Ø 8. Dört sandalyeli bir masa oturabilir ve en fazla iki kişiye hizmet verebilir.

Ø 9. Aynı aileden olmaları durumunda, dört kişi dört sandalyeli bir masada servis edilebilir.

Ø 10. Her masaya bir el dezenfektanının zorunlu yerleştirilmesi.

Ø 11. İçeceklerin hazırlanması, alımı ve sunumunun tüm aşamalarında kişisel hijyen (sık sık el yıkama) yapmaktan sorumlu bir kişi tarafından çalışanların iç kontrollerinin yoğunlaştırılması.

Ø 12. Sağlam hijyenik önlemler, konukların her siparişinden sonra üreticinin talimatlarına göre virüslere etki eden dezenfektanlı kitlelerin zorunlu dezenfeksiyonu.

Ø 13. Vardiya sonunda, üreticinin talimatlarına göre virüslere etki eden bir ürünle zorunlu mekanik temizlik ve dezenfeksiyon, alternatif olarak % 0,05 sodyum hipoklorit kullanılabilir (1: 100 ölçeğinde kullanılan% 5 ev tipi ağartıcı) veya üst yüzeylerin dezenfeksiyonu için% 70 alkol.

Ø 14. Yukarıda belirtilen dezenfektanların temizliği ve kullanımı için kayıtların zorunlu tutulması ile tuvaletlerin düzenli bakımı.

Ø 15. Tuvaletlerde el kurutma makinelerinin kullanılması yasaktık, tek kullanımlık kağıt el sileceklerinin zorunlu kullanımı geçerlidir.

Ø 16. Kutlamaların yasaklanması (kutlamalar, doğum günleri, vb.).

Ek 8 Gıda ikram tesislerinin açılması ve işletilmesi için Protokol:

08: 00-22: 00 arasında sınırlı çalışma saatleri.

Ø 2. Yemek servisi yapan çalışanlar koruyucu maske takmalı ve sık sık el hijyenine dikkat etmelidir.

Ø 3. Bir çatı konstrüksiyonu ile üç tarafı açık olan yemek servisi için catering tesislerinin sadece açık kısımlarında çalışmasına izin verilir.

Ø 4. Konuk sayısı sınırlıdır, sadece oturabilecek konuklar ve tezgahtan sipariş alacak kişiler servis edilecektir.

Ø 5. Barda ve ayakta masalarda misafirlere servis yapılmasına izin verilmez.

Ø 6. Tesisin girişinin önünde sorumlu bir kişinin misafirlerin giriş çıkışlarını düzenlemesi.

Ø 7. Masaların bulunduğu misafirlere açık alanda, her yöne bitişik masalarla bir sandalyeden 1.5-2m’lik bir sandalyeye mesafe sağlamak.

Ø 8. Dört sandalyeli bir masa oturabilir ve en fazla iki kişiye hizmet verebilir.

Ø 9. Aynı aileden olmaları durumunda, dört kişi dört sandalyeli bir masada servis edilebilir.

Ø 10. Birleştirilmiş masalarda, 1.5 m’lik her misafir arasındaki zorunlu mesafe ile birlikte maksimum 12 kişiye izin verilir.

Ø 11. Her masaya bir el dezenfektanının zorunlu yerleştirilmesi.

Ø 12. Gıda hazırlama, alım ve sunumunun tüm aşamalarında kişisel hijyeni (sık sık el yıkama) korumaktan sorumlu bir kişi tarafından çalışanların iç kontrollerinin artırılması

Ø 13. Gelişmiş hijyenik önlemler, masaları misafirleri her masada bırakırken üreticinin talimatlarına göre virüslere etki eden bir dezenfektanla silin.

Ø 14. . Vardiya sonunda, üreticinin talimatlarına göre virüslere etki eden bir ürünle zorunlu mekanik temizlik ve dezenfeksiyon, alternatif olarak,% 0.05 sodyum hipoklorit (1:100 ölçeğinde kullanılan% 5 ev tipi ağartıcı) veya% 70 alkol kullanılabilir. Üst yüzeylerin dezenfeksiyonu için yukarıda belirtilen dezenfektanların temizliği ve kullanımı için kayıtların zorunlu tutulması ile tuvaletlerin düzenli bakımı.

Ø 15. Tuvaletlerde el kurutma makinelerinin kullanılması yasaktık, tek kullanımlık kağıt el sileceklerinin zorunlu kullanımı geçerlidir.

16. Kutlama etkinlikleri düzenlemek yasaktır (düğün, doğum günü, vaftiz, vb.). 

27.05.2020

Sayın Üyemiz,

 Bulaşıcı Hastalıklar Komisyonu’nun analiz ve tavsiyelerine dayanarak, yerine getirilen belirli koşullara ve Bulaşıcı Hastalıklar Komisyonu’nun analiz ve tavsiyelerine dayanarak bu husus sonuçlandırılmıştır, buna istinaden Hükümet birkaç kısıtlayıcı önlemin geçerliliğini sonlandıran kararlar almıştır:

– 27 Mayıs’tan itibaren, Yasaklama Kararı’nın ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti topraklarında özel bir hareket rejiminin geçerliliği sona erdi;

-28 Mayıs Perşembe gününden itibaren, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ndeki hizmet tesisleri, açık kısımlardaki çalışmaları, yani bu tesislerin terasları ve kapalı kısımlardaki ve terassız binalardaki çalışmaları için kesin olarak tanımlanmış uygun bir protokolle faaliyet göstermeye başlayacaktır. ;

– 1 Haziran 2020’den itibaren Hükümetin, farklı kategorilerdeki çalışanların, evden işe sevk, Üsküp şehri için işe seyahat gibi iş faaliyetlerinin düzenli ve sürekli çalışma performansından muaf tutulmalarına ilişkin karar geçersiz kılınmaktadır

ve bu karara, mekânsal koşullara, işteki ve diğer tesislerdeki fiziksel mesafeye, kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesine vb. Atıfta bulunan işyerinde iş, eylem ve davranış için uygun bir protokol eşlik edecektir;

 Bu kronik hastalar için geçerli değildir.

Bu karardan sapmalar ayrıca 10 yaşına kadar çocukları olan veya anaokulu çocuklarının çalışmalarına başlama kararının bekleneceği anaokulu çocukları olan ebeveynlerdir.

22.04.2020

Sayın üyemiz,

 

18.03.2020 tarihli Kuzey Makedonya Cumhuriyeti No:68 Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü hal durumunun belirlenmesine ilişkin kararı ve Hükümetin,(Pazartesi-Cuma 19:00 ila 05:00) ve hafta sonu boyunca (Cumartesi 15:00 – Pazartesi 05:00) arasındaki çalışma günlerinde tüm ülkenin sınırları içerisindeki sokağa çıkma yasağı getirme kararlarındaki son değişikliklere uygun olarak, – Koronavirüs-COVID 19 salgınının yayılımının önlenmesi, çalışma sürecinin sürekliliği ve şirketin çalışmasının düzenlenmesi gereği nedeniyle Kuzey Makedonya Cumhuriyeti nüfusunun korunması amacıyla, sokağa çıkma yasağı sırasında çalışanların hareket iznine ilişkin yeni Form aşağıdaki linkte mevcuttur.

Bu uygulamada da, bahsekonu yeni izin formu, şirketin antetli kağıdına kayıtlı olmalı ve şirketin sorumlu kişisi tarafından onaylanmış olmalıdır.

İzin, sokağa çıkma yasağı koşullarında işçinin serbest hareketinin bir teyidi olacak ve devlet makamlarına ibraz edilmesi gerekecektir. Hareket izni sadece adı verilen kişi için geçerli olacaktır. İznin, üretim tesislerinin ve sokağa çıkma yasağı saatinin süresi olan diğer şirketlerin geçerliliği için, formu tüzel kişilerce, tüzel kişide sorumlu kişinin imzası ve mührü ile tasdik edilmesi gerekir. Vardiya ve gece çalışması için çalışanların hareket izinleri birden fazla iş günü için verilebilir.

Aynı zamanda, tüzel kişilere vardiya ve gece çalışmaları hakkında Devlet Çalışma Müfettişliğine rapor verme yükümlülüğünü hatırlatırız, yani Çalışma Müfettişliğini (Devlet Çalışma Müfettişliği) bilgilendirmek zorundadırlar.

Ø  İzni–Formu (indir)

07.04.2020

Sayın Üyemiz,

 

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti, bakanlıklar ve diğer devlet idare organlarında çalışma saatleri çizelgesi

KMC Hükümeti, devlet bakanlıkları ve diğer organların çalışma saatlerini belirleme kararı (“Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi” 160/2019) 1. Maddesi 1. fıkrasında değişiklik yapılmıştır ve aşağıdaki gibidir:

“Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti, bakanlıklar ve devlet idaresinin diğer organlarındaki çalışma saatleri, saat 08: 00’den başlayıp 14: 00’da sona erecek. Madde 2; Bu Karar, “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde” yayımlandığı gün yürürlüğe girer ve 8 Nisan 2020’den itibaren uygulanır. 

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Oliver Spasovski, Karar no: 44-2877/1tarih: 6 nisan 2020 yılı.

06.04.2020

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti’nin şirketler ve vatandaşlar için hükümet çağrı merkezini faaliyete geçirdiği bilgisini arz ederiz – şirketler ve vatandaşlar 02 / 324-8040 numaralı telefondan KOVID-19’un oluşturduğu duruma ilişkin alınan ekonomik ve diğer önlemleriyle ilgili bilgi alınabilecektir.  MATTO’nun Hükümet’e gönderdiği talepler arasında ivedilikle bir çağrı merkezinin kurulmasını talep etmişti.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti, KOVID-19’un neden olduğu krizle başa çıkmada ekonomik konularda iş ve vatandaşları desteklemeyi amaçlayan ilk iletişim merkezini kullanıma açtı. Şirketler ve bireyler 02 / 324-8040 numaralı telefonu arayarak KOVID-19’daki durumla başa çıkmak için ekonomik ve diğer devlet tedbirlerinin kullanım şekli ve olasılığı ile ilgili gerekli tüm bilgi ve açıklamalara ulaşabileceklerdir.

Asceko SEE Macedonia’dan bir bağış olan LIVE Çağrı Merkezinde – Makedonca ve Arnavutça dillerinde uzman bir ekip cevap verecektir. Çağrı merkezi pazartesiden cumaya kadar saat 08: 00-17: 00 ve cumartesi günleri 9:00 – 14:00 arasında açık olacaktır.

06.04.2020

Sayın üyemiz,

06.04.2020 tarihli 92 sayılı KMC Resmi Gazetede http://www.slvesnik.com.mk/Issues/7648c4c4c7f14c829d9ed7126203a391.pdf Olağanüstü hal sırasında zorunlu sosyal güvenlik katkı paylarının sübvanse edilmesine ilişkin bilgiler, başvuru formunu ve talimatlarını kapsayan KHK yayınlandı.

Ocak 2020 için yayınlanan Devlet İstatistik Kurumu verilerine göre, İşveren, her sigortalı için Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 ayları boyunca, zorunlu sosyal sigorta primlerinin ödenmesi için gereken tutarın, vergi mükellefinin zorunlu sosyal sigortadan hesaplanan katkılarının % 50’si oranında sübvanse edilecektir, ancak zorunlu sosyal güvenlik primlerinin % 50’sine kadar KM Cumhuriyeti’nde çalışan başına ortalama brüt maaş üzerinden hesaplanmıştır. Zorunlu sosyal güvenlik primlerini ödemeyi sübvanse etme hakkını kullanan işveren, alınan fonları Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Bütçesine iade etmekle yükümlüdür, ancak iade edilecek miktar % 50’ye kadardır. Paragraftaki tutarın iadesi Nisan, Mayıs ve Haziran 2021’de aylık üç faizsiz taksitlerle yapılacaktır.

06.04.2020

Sayın Üyemiz,

Kuzey Makedonya Cumhuriyet hükümeti tarafından düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında sokağa çıkma yasağının genişletilmesi kararı alındı.

Bugüne kadar olduğu gibi saat 21.00 yerine Çarşamba günü itibariyle sokağa çıkma yasağı saat 16.00 itibariyle başlayacak. 

Yasak sabah 05.00’e kadar sürecek. 

Hafta sonu Cumartesi-Pazar günü ise sokağa çıkma yasağı 24 saat sürecek.

67 yaş üzerin vatandaşların hafta içi 10.00-12.00 saatleri hariç dışarı çıkması yasaklandı.

18 yaş altı gençlerinse hafta içi 13.00-15.00 saatleri hariç dışarı çıkması yasaklandı.

Hafta sonu tüm vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı Cuma günü saat 16.00 itibariyle başlayıp, Pazartesi 05.00’a kadar sürecek.

Yeni karara göre kamuya açık alanlarda 2 kişiden faza vatandaşın bir arada toplanması yasaklandı.

Bu kararlar 8 Nisan Çarşamba günü saat 16.00 itibariyle yürürlüğe giriyor.

06.04.2020

Sayın üyemiz,

 En son düzenlemeleri devamda gönderiyoruz:

Henüz Resmi Gazete’de yayınlanmamış olan İkinci hükümet tedbirleri paketi.

 Yeni düzenlemelere, değişikliklere ve eklemelere Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nin web sitesinden ulaşılabilir.

http://www.slvesnik.com.mk/besplatni-izdanija.nspx

90/4.4.2020 sayılı KMC Resmi Gazetesi

Olağanüstü hâl durumunda Çalışma İlişkileri Kanununun uygulanmasına ilişkin KHK

Karayolu trafiğinde mobil çalışanların çalışma saatleri ve olağanüstü hallerde karayolu trafiğine kayıt cihazları ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin KHK

İnşaat Arazileri Kanununun uygulanması ilişkin KHK

89/3.4.2020 sayılı KMC Resmi Gazetesi

Olağanüstü hâl durumunda Mekânsal ve Kentsel Planlama Kanununun uygulanmasına ilişkin KHK

Olağanüstü hâl durumunda İnşaat Kanununun Uygulanmasına İlişkin KHK

Olağanüstü hâl durumunda İşsizlik Halinde İş ve Sigorta Kanununun uygulanmasına ilişkin KHK

Mecburi petrol ve petrol türevleri rezervlerinden Kriz Yönetim Merkezi’ne petrol türevlerinin tahsis edilmesi  kararı.

2020 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programını değiştirme Programı

88/3.4.2020 sayılı KMC Resmi Gazetesi

Doğrudan ödemeler için daha yakın kriterler, fonların faydalanıcıları, maksimum tutarlar ve 2020 için doğrudan ödemelerin şekli hakkında Kararnameyi değiştiren KHK.

05.04.2020

Sayın üyemiz,

Geçici önlemlerin tamamlanmasına dek doğum izninin uzatılmasıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan duyuruyu tarafınıza gönderiyoruz.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: Doğum izni, COVID-19 salgınının önlemesi için alınan geçici önlemlerin sona ermesine kadar uzatılmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yeni doğmuş veya evlat edinilmiş bir çocuğun bakımı nedeniyle işten ücretli izin süresinin geçici tedbirlerin sona ermesine kadar uzatıldığını bildirmektedir. Hükümet tarafından kabul edilen Çalışma İlişkileri Kanunu’nun bir kararnamesi ile bir çalışanın hamilelik, doğum, ebeveynlik veya evlat edinme nedeniyle izni devam ettirilmektedir ve maaşı COVID-19 salgınına karşı alınan geçici koruma tedbirlerinin sona ermesine kadar ödenmeye devam edecektir.

Doğum izninin uzatılması, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Sağlık Sigortası Fonu aracılığıyla düzenlenecektir.

Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı, anneliğin korunmasının birincil olduğunu ve annelerin ve çocukların sağlık ve güvenliğinin korunmasının alternatifi olmadığını belirtmektedir.

****************************************

Koronavirüs COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında Hükümetin almış olduğu tüm (sağlık ve ekonomik önlemlerin) aşağıdaki Web siteden görebilirsiniz.

06.04.2020

COVID-19 Olağanüstü Hâl Durumu’yla ilgili Gümrük konuları kılavuzu ekte mevcuttur. Ø  İçerik kılavuz  (indir)

  COVID-19 salgınının yarattığı kriz sonucunda, karar alma prosedürüne, gümrük prosedürlerine ve gümrük formalitelerine gümrük düzenlemelerinin uygulanmasına ilişkin sorular ve ÖTV’ye tabi olan tüketim mallarına ilişkin prosedürlerin, özellikle de sağlık kurumları ve şirketler tarafından dezenfektan üretimi için kullanılan etil alkole ilişkin uygulamalar hakkında kimi sorular gündeme gelmektedir. Aşağıda listelenen belirli durumlar için, Gümrük ve Tüketim Yönetmeliği’ndeki mevcut hükümler, bu istisnai durumlarda uygun çözümler sunmaktadır.   Tüm sorularınız için 197 numaralı telefondan veya e-posta info@customs.gov.mk bize ulaşabilirsiniz.

03.04.2020

Sayın Üyemiz,

  Hükümet tarafından ticaret odaları, sendikalar ve işveren derneklerine gönderilen 1-3 Nisan 2020 tarihli en son bildirimleri tarafınıza iletiyoruz. Arnavutluk Cumhuriyeti’nden gerçek kişilere sınırları kapatma bildirimi – yük trafiği devam etmektedir. Arnavutluk Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği, Arnavutluk Hükümeti’nin komşu ülkelerle tüm sınır geçişlerini bireyler için kapatmaya karar verdiğini bildirdi.  

   Yük trafiğine yasak geçerli değildir ve aynısı Kafasan sınır kapısından gerçekleştirilebilir.  

    Arnavut vatandaşının gerçek bir kişi olarak Makedon-Arnavut sınırını geçeme ihtiyacı olması durumunda, bu kişilerin Arnavutluk’ta Covid 19 salgınından korunmasıyla ilgili önlemler ve öneriler hakkında bilgi almamaları için Arnavutluk Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile iletişime geçmelerini önermekteyiz.

31.03.2020

Hükümetin Covid-19 krizinin sonuçlarını hafifletmek için ikinci bir ekonomik önlem set (indir)

30.03.2020

Vergi Muafiyetlere ilişkin nihai bilgilendirme:

Ø  Оlağanüstü hâl durumda prosedürün vergilendirilmesine İlişkin Kanunun Uygulanması Hakkında kararname (79/20 sayılı Resmi Gazete)

Ø  Personal Kişisel Gelir Vergisi Kanununda Değişiklikler (79/20 sayılı Resmi Gazete)

Ø  Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler (79/20 sayılı Resmi Gazete)

Ø  Оlağanüstü hâl durumunda Kişisel Gelir Vergisi Kanununun Uygulanmasına İlişkin kararname (79/2020 sayılı KMC Resmi Gazetesi)

Ø  Olağanüstü hâl durumunda Şirketler Kanununun uygulanmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname (79/20 sayılı Resmi Gazete)

Ø  Olağanüstü hâl durumunda idari işlemlerde süre sınırlarının uzatılması (Makedonya Cumhuriyeti Resmi Gazetesi No 76/2020)

Ø  Olağanüstü hâl durumunda Bütçe Kanununun uygulanmasına ilişkin kanun hükmünde kararname. (Resmi Gazete No.79 / 20)

Ø  2020’de yaz saati uygulamasının başlaması ve tamamlanması için tarih ve saat hakkında karar (79/20 sayılı Resmi Gazete)

27.03.2020

Sokağa çıkma yasağı koşullarında vardiya çalışması ve gece çalışması nasıl organize edebilirsiniz?

Vardiyalı çalışma kaydına sahip şirketler, şirket tarafından verilen hareket izni formlarını yalnızca şirket tarafından adı verilen kişi için kullanacaktır. Yasal olarak gece çalışması hakkında çalışma müfettişliğine (Devlet Çalışma Müfettişliği) bildiride bulunma mükellefiyeti mevcuttur.  Tüm izin formları indirilebilir ve yönetimsel iletişimde kullanılabilir.

Ø  Vardiya ve gece çalışması yapabilmek için bir çalışanın hareket izni ve T1 izni (indir)

Ø  İzin belgesi (indir)

Ø  Devlet Çalışma Müfettişliği’ne teslim edilecek yazı (şahsen veya elektronik olarak prijava@mtsp.gov.mk adresine göndermesi gerekmektedir)

Ø  Gece vardiyası ile ilgili bildiri (indir)

Ø  Fazla mesai ile ilgili bildiri (indir)

COVID-19 durumu ile ilgili Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti’nin almış olduğu kararlar

* 10.3.2020, KMC Hükümeti’nin 15. Oturumunda Alınan Kararlar

* 11.3.2020, KMC Hükümeti’nin 16. Oturumunda Alınan Kararlar

* 13.3.2020, KMC Hükümeti’nin 18. Oturumunda Alınan Kararlar

* 16.3.2020, KMC Hükümeti’nin 20. Oturumunda Alınan Kararlar

* 18.3.2020, KMC Hükümeti’nin 22. Oturumunda Alınan Kararlar

* 21.3.2020, KMC Hükümeti’nin 25. Oturumunda Alınan Kararlar

* 23.3.2020, KMC Hükümeti’nin 26. Oturumunda Alınan Kararlar

* 24.3.2020, KMC Hükümeti’nin 27. Oturumunda Alınan Kararlar

* 25.3.2020, KMC Hükümeti’nin 28. Oturumunda Alınan Kararlar

* 26.3.2020, KMC Hükümeti’nin 29. Oturumunda Alınan Kararlar