Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak-Şubat 2024 yılı

Dış Ticaret İhracat – İthalat, OcakŞubat 2024 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden Ocak-Şubat 2024 döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 74 483.8 milyon denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 9.9 düşüş göstermiştir. Ocak-Şubat 2024 döneminde ithal edilen malların değeri 107 580.9 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre %1.1 düşüş göstermiştir.

Ocak-Şubat 2024 döneminde ticaret açığı, 33 097.1 milyon denar olarak gerçekleşti.
Ocak-Şubat 2024 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı 69.2 % oldu.

ABD doları cinsinden emtia borsası

Ocak-Şubat 2024, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 144 880 bin ABD doları olup, 2023 yılının aynı dönemine göre %6.4 düşüş göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, 2023 yılının aynı dönemine göre %35,3 düşüş göstererek 28 506 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 116 734 bin ABD doları olup 5% artış gösteriyor. Türkiye, Kuzey Makedonya’nın yedinci ticaret ortağıdır. sırasıyla Almanya, İngiltere, Yunanistan, Srbistan, Bulgaristan, Çin ve Türkiye.

(K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 05.04.2024).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak-Şubat 2024 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre Kuzey Makedonya Cumhuriyeti en fazla işlem gören ülkeler, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Srbistan, Bulgaristan, Çin,  ve Türkiye olmuştur.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön