Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak-Mayıs 2023 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden Ocak – Mayıs 2023 döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 219 268 075 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 5.9 artış göstermiştir. Ocak – Mayıs 2023 döneminde ithal edilen malların değeri  283 565 899 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre %7.6 düşüş göstermiştir.

Ocak – Mayıs 2023 döneminde ticaret açığı, 64 297 824 bin denar olarak gerçekleşti.
Ocak – Mayıs 2023 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı 77.3 % oldu.

ABD doları cinsinden emtia borsası

Ocak-Mayıs  2023, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 383 225 bin ABD doları olup, 2022 yılının aynı dönemine göre %10.0 düşüş göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 0,7 artış göstererek 93 580 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 289 645 bin ABD doları olup %11.7  düşüş gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan , Çin, Bulgaristan ve Türkiye.  (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 06.07.2023).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak-Mayıs 2023 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan , Çin, Bulgaristan ve Türkiye olmuştur.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Mayıs 2023 döneminde toplam mal ihracatı değeri 3 843 601  bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 4.1 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 9,2 düşüş göstererek 4 971 655 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Ocak-Mayıs 2023 dönemindeki ticaret açığı, 1 128 054 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön