Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak 2024 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden Ocak 2024 döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 33 935.0 milyon denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 11.4 düşüş göstermiştir. Ocak 2024 döneminde ithal edilen malların değeri 49 309.9 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre %5.8 düşüş göstermiştir.

Ocak 2024 döneminde ticaret açığı,15 374.9 milyon denar olarak gerçekleşti.
Ocak 2024 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı 68.8 % oldu.

ABD doları cinsinden emtia borsası

Ocak 2024, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 67 597 bin ABD doları olup, 2023 yılının aynı dönemine göre %10.1 düşüş göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre %28,7 düşüş göstererek 14 665 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 52 932 bin ABD doları olup 4.4% düşüş gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Türkiye.

(K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 07.03.2024).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak 2024 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Bulgaristan, Srbistan ve Türkiye olmuştur.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak 2024 döneminde toplam mal ihracatı değeri 600.5 milyon ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 10.6 düşüş göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 4,8 düşüş göstererek 873.0 milyon ABD dolarına ulaşmıştır.

Ocak 2024 dönemindeki ticaret açığı, 272.5 milyon ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön