Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak – Mart 2021 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden 2021 yılı Ocak – Mart döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 102 437 017 bin ABD doları olup, 2020 yılı aynı dönemine göre % 18.1 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri 134 984 743 bin ABD doları olup, geçen yılın aynı dönemine göre % 14.2 artış göstermiştir.


Ocak – Mart 2021 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı % 75.9 oldu.

Ocak-Mart 2021, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 159 108 bin ABD doları olup, 2020 yılının aynı dönemine göre %24.0 artış göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 68,2 artış göstererek 26 219 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 122 889 bin ABD doları olup 15.1% artış gösteriyor. Almanya, İngiltere, Sırbistan, Yunanistan, Çin, Bulgaristan, Italya ve Türkiye. Türkiye Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 8. ticaret ortağı olmaya devam ediyor (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 06.05.2021).


Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.
Ocak-Mart 2021 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Almanya, İngiltere, Sırbistan, Yunanistan ve Çin olmuştur.


ABD doları cinsinden emtia borsası

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Mart 2021 döneminde toplam mal ihracatı değeri 2 002 586 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 29.0 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 24,6 artış göstererek 2 637 519 bin ABD dolarına ulaşmıştır. Ocak-Mart 2021 dönemindeki ticaret açığı, 634 933 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön