Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak – Aralık 2020 yılı- kesin veriler

Devlet İstatistik Kurumu’nun kesin verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden 2020 yılı Ocak – Aralık döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 356 547 559 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 9.9 düşüş göstermiştir. Ocak – Aralık 2020 döneminde ithal edilen malların değeri 468 688 576 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 9.7 düşüş göstermiştir.


Ocak – Aralık 2020 döneminde ticaret açığı 112 141 017 bin denar olarak gerçekleşti.
Ocak – Aralık 2021 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı % 71.8 oldu.


ABD doları cinsinden emtia borsası
Ocak-Aralık, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 542 711 bin ABD doları olup, 2019 yılının aynı dönemine göre %0.5 artış göstermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, önceki yılın aynı dönemine göre % 12,0 artış göstererek 97 677  bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 445 033 bin ABD doları olup 0.1% düşüş gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, Çin, Bulgaristan, Türkiye ve Italya, Türkiye Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 8. ticaret ortağı olmaya devam ediyor (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 28.04.2022).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.


Ocak-Aralık 2020 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Sırbistan, Çin ve Yunanistan olmuştur.


Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Aralık 2020 döneminde toplam mal ihracatı değeri 6 636 824 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 7.8 düşüş göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 7,7 düşüş göstererek 8 715 109 bin ABD dolarına ulaşmıştır. Ocak-Aralık 2020 dönemindeki ticaret açığı, 2 078 285 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön