Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak – Ekim 2022 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden Ocak – Ekim 2022 döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 427 111 110 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 21.3 artış göstermiştir. Ocak – Ekim 2022 döneminde ithal edilen malların değeri 622 898 348 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 29.3 artış göstermiştir.

Ocak – Ekim 2022 döneminde ticaret açığı, 195 787 238 bin denar olarak gerçekleşti.
Ocak – Ekim 2022 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı 68.6 % oldu.

ABD doları cinsinden emtia borsası
Ocak-Ekim 2022, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti
854 679 bin ABD doları olup, 2021 yılının aynı dönemine göre %38.0 artış göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 50,9 artış göstererek 181 759 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 672 920 bin ABD doları olup 34.8 % artış gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, Çin, ve Türkiye.
Türkiye Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 7. ticaret ortağı olmaya devam ediyor
(K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 07.12.2022).
Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.
Ocak-Ekim 2022 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Srbistan ve Bulgaristan olmuştur.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Ekim 2022 döneminde toplam mal ihracatı değeri 7 310 257 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 7.2 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 14,4 artış göstererek 10 664 753 bin ABD dolarına ulaşmıştır. Ocak-Ekim 2022 dönemindeki ticaret açığı, 3 354 497 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön