Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak – Şubat 2021 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden 2021 yılı Ocak –  Şubat döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 66 118 493 bin ABD doları olup, 2020 yılı aynı dönemine göre % 9.9 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri 84 377 119 bin ABD doları olup, geçen yılın aynı dönemine göre % 4.5 artış göstermiştir.

Ocak – Şubat 2021 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı % 78.4 oldu.

Ocak-Şubat 2021, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti  94 945 bin ABD doları olup, 2020 yılının aynı dönemine göre %9.1 artış göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 48,2 artış göstererek 22 628 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 73 317  bin ABD doları olup 0.9% artış gösteriyor. Almanya, İngiltere, Sırbistan, Yunanistan, Çin, Bulgaristan, Italya ve Türkiye. Türkiye Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 8. ticaret ortağı olmaya devam ediyor (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 07.04.2021).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak-Şubat 2021 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Almanya, İngiltere, Sırbistan, Yunanistan ve Çin olmuştur.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Şubat 2021 döneminde toplam mal ihracatı değeri 1.301 104 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 21.1 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 15,1 artış göstererek 1 659 766 bin ABD dolarına ulaşmıştır. Ocak-Şubat 2021 dönemindeki ticaret açığı, 358 663 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön