Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak – Temmuz 2022 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden Ocak – Temmuz 2022 döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 293 948 338 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 19.4 artış göstermiştir. Ocak – Temmuz 2022 döneminde ithal edilen malların değeri 426 257 913 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 26.9 artış göstermiştir.

Ocak – Temmuz 2022 döneminde ticaret açığı, 132 309 574 bin denar olarak gerçekleşti.
Ocak – Temmuz 2022 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı 69.0 % oldu.

ABD doları cinsinden emtia borsası

Ocak-Temmuz 2022, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 598 815 bin ABD doları olup, 2021 yılının aynı dönemine göre %46.4 artış göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 55,6 artış göstererek 125 003 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 473 812 bin ABD doları olup 44.1% artış gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye, Çin ve Italya. Türkiye Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 6. ticaret ortağı olmaya devam ediyor (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 07.09.2022).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak-Temmuz 2022 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Srbistan, Türkiye ve Bulgaristan, olmuştur.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Temmuz 2022 döneminde toplam mal ihracatı değeri 5 158 724  bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 7.4 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 14,3 artış göstererek 7 485 267 bin ABD dolarına ulaşmıştır. Ocak-Temmuz 2022 dönemindeki ticaret açığı, 2 326 543 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön