Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak-Temmuz 2023 yılı

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak-Temmuz 2023 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden Ocak – Тemmuz 2023 döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 304 789 580 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 3.7 artış göstermiştir. Ocak – Temmuz 2023 döneminde ithal edilen malların değeri  396 398 126 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre %7.1 düşüş göstermiştir.

Ocak – Temmuz 2023 döneminde ticaret açığı, 91 608 546 bin denar olarak gerçekleşti.
Ocak – Temmuz 2023 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı 76.9 % oldu.

ABD doları cinsinden emtia borsası

Ocak-Temmuz 2023, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 516 949 bin ABD doları olup, 2022 yılının aynı dönemine göre %13.7 düşüş göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 4,8 düşüş göstererek 119 047 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 397 903 bin ABD doları olup 16.1 % düşüş gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, Çin, Bulgaristan ve Türkiye.  (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 07.09.2023).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak-Temmuz 2023 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Srbistan, Çin, Bulgaristan ve Türkiye olmuştur.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Temmuz 2023 döneminde toplam mal ihracatı değeri 5 364 439 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 4.0 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 6,8 düşüş göstererek 6 977 797 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Ocak-Temmuz 2023 dönemindeki ticaret açığı, 1 613 358  bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön