Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak-Nisan 2023 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden Ocak – Nisan 2023 döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 171 871 036 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 6.3 artış göstermiştir. Ocak – Nisan 2023 döneminde ithal edilen malların değeri  222 963 226 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre %7.9 düşüş göstermiştir.

Ocak – Nisan 2023 döneminde ticaret açığı, 51 092 190 bin denar olarak gerçekleşti.
Ocak – Nisan 2023 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı 77.1 % oldu.

ABD doları cinsinden emtia borsası

Ocak-Nisan 2023, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 296 434 bin ABD doları olup, 2022 yılının aynı dönemine göre %13.7 düşüş göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 0,8 artış göstererek 76 448 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 219 986 bin ABD doları olup 17.8 % düşüş gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, Çin ve Türkiye.

Türkiye, Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 7. ticaret ortağı olmaya devam ediyor

 (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 07.06.2023).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak-Nisan 2023 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Srbistan, Bulgaristan, Çin ve Türkiye olmuştur.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Nisan 2023 döneminde toplam mal ihracatı değeri 3 005 376 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 3.1 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 10,7 düşüş göstererek 3 899 163 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Ocak-Nisan 2023 dönemindeki ticaret açığı, 893 786 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön