Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak – Haziran 2022 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden Ocak – Haziran 2022 döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 252 736 573 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 20.3 artış göstermiştir. Ocak – Haziran 2022 döneminde ithal edilen malların değeri 368 519 565  bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 28.7 artış göstermiştir.

Ocak – Haziran 2022 döneminde ticaret açığı, 115 782 992 bin denar olarak gerçekleşti.
Ocak – Haziran 2022 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı 68.6 % oldu.

ABD doları cinsinden emtia borsası

Ocak-Haziran 2022, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 529 070 bin ABD doları olup, 2021 yılının aynı dönemine göre %52.3 artış göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 58,8 artış göstererek 110 895  bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 327 842 bin ABD doları olup 48.4% artış gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye, Çin ve Italya. Türkiye Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 6. ticaret ortağı olmaya devam ediyor (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 06.07.2022).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak-Mayıs 2022 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Srbistan, Bulgaristan, ve Türkiye olmuştur.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Haziran 2022 döneminde toplam mal ihracatı değeri 4 476 298 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 9.0 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 16,7 artış göstererek 6 529 750 bin ABD dolarına ulaşmıştır. Ocak-Haziran 2022 dönemindeki ticaret açığı, 2 053 452 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön