Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak – Eylül 2022 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden Ocak – Eylül 2022 döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 379 441 735 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 20.1 artış göstermiştir. Ocak – Eylül 2022 döneminde ithal edilen malların değeri 554 574 596 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 29.1 artış göstermiştir.
Ocak – Eylül 2022 döneminde ticaret açığı, 175 132 861 bin denar olarak gerçekleşti.
Ocak – Eylül 2022 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı 68.4 % oldu.
ABD doları cinsinden emtia borsası

Ocak-Eylül 2022, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti
760 491 bin ABD doları olup, 2021 yılının aynı dönemine göre %39.9 artış göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 49,5 artış göstererek 157 830 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 602 661 bin ABD doları olup 37.6 % artış gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, Çin, ve Türkiye. Türkiye Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 7. ticaret ortağı olmaya devam ediyor (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 07.11.2022).
Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak-Eylül 2022 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Srbistan ve Bulgaristan olmuştur.
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Eylül 2022 döneminde toplam mal ihracatı değeri 6 550 518 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 6.8 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 14,7 artış göstererek 9 576 173 bin ABD dolarına ulaşmıştır. Ocak-Eylül 2022 dönemindeki ticaret açığı, 3 025 655 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön