Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak – Aralık 2020 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden 2020 yılı Ocak – Aralık döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 6 633 216 bin ABD doları olup, 2019 yılı aynı dönemine göre % 7,7 düşüş göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri 8 709 485 bin ABD doları olup, geçen yılın aynı dönemine göre % 7.7 düşüş göstermiştir. Ocak – Aralık 2020 dönemindeki ticaret açığı, 2 075 269 bin ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
Ocak – Aralık 2020 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı % 76.1 oldu.
Ocak-Aralık 2020, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 542 668 bin ABD doları olup, 2019 yılının aynı dönemine göre %0.5 artış göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, 2019 yılına göre % 12,1 artış göstererek 93 669 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 444 999 bin ABD doları olup 1.7% düşüş gösteriyor. Türkiye, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, İtalya, Bulgaristan ve Çin’in ardından Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 8. ticaret ortağı olmaya devam ediyor(K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 8.02.2020).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön