Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak-Şubat 2023 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden Ocak – Şubat 2023 döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 82 638 328 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 10.1 artış göstermiştir. Ocak – Şubat 2023 döneminde ithal edilen malların değeri  108 765 948 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre %1.6 düşüş göstermiştir.

Ocak – Şubat 2023 döneminde ticaret açığı, 26 127 621 bin denar olarak gerçekleşti.
Ocak – Şubat 2023 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı 76.0 % oldu.

ABD doları cinsinden emtia borsası

Ocak-Şubat 2023, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 154 382 bin ABD doları olup, 2022 yılının aynı dönemine göre %8.0 artış göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 27,4 artış göstererek 44 061 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 110 322 bin ABD doları olup 1.7 % artış gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, Çin, ve TürkiyeTürkiye, Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 6. ticaret ortağı olmaya devam ediyor (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 07.04.2023).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak-Şubat 2023 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, Çin ve Türkiye olmuştur.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Şubat 2023 döneminde toplam mal ihracatı değeri 1 441 998  bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 4.6 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 6,5 düşüş göstererek 1 898 200 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Ocak-Şubat 2023 dönemindeki ticaret açığı, 456 203 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön