Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak -Şubat 2022 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden 2022 yılı Ocak – Şubat döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 75 047 029  bin denar olup, 2022 yılı aynı dönemine göre % 13.5 artış göstermiştir. Ocak – Şubat 2022 döneminde ithal edilen malların değeri 110 320 659 bin denar olup, geçen yılın aynı dönemine göre % 30.6 artış göstermiştir.


Ocak – Şubat 2022 döneminde ticaret açığı 35 273 630 bin denar olarak gerçekleşti.
Ocak – Şubat 2022 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı % 68.0 oldu.


ABD doları cinsinden emtia borsası

Ocak-Şubat 2022, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 142 697 bin ABD doları olup, 2021 yılının aynı dönemine göre %48.7 artış göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 52,2 artış göstererek 34 449 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 108 247  bin ABD doları olup 47.6% artış gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Çin,Türkiye ve Italya, Türkiye Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 7. ticaret ortağı olmaya devam ediyor (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 07.04.2022).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak-Şubat 2022 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Bulgaristan, ve Srbistan olmuştur.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Şubat 2022 döneminde toplam mal ihracatı değeri 1 378 489 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 5.9 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 22,0 artış göstererek 2 026 965 bin ABD dolarına ulaşmıştır. Ocak-Şubat 2022 dönemindeki ticaret açığı, 648 476 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön