Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak – Nisan 2022 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden Ocak – Nisan 2022 döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 161 718 572 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 15.2 artış göstermiştir. Ocak – Nisan 2022 döneminde ithal edilen malların değeri  241 937 565 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 27.3 artış göstermiştir.


Ocak – Nisan 2022 döneminde ticaret açığı, 80 218 993 bin denar olarak gerçekleşti.
Ocak – Nisan 2022 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı 66.8 % oldu.

ABD doları cinsinden emtia borsası
Ocak-Nisan 2022, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti

343 351 bin ABD doları olup, 2021 yılının aynı dönemine göre %53.3 artış göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 58,1 artış göstererek 75 866 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 267 485  bin ABD doları olup 51.9 % artış gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Türkiye, Çin ve İtalya. Türkiye Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 6. ticaret ortağı olmaya devam ediyor (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 07.06.2022).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak-Nisan 2022 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Türkiye olmuştur.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Nisan 2022 döneminde toplam mal ihracatı değeri 2 914 835 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 6.4 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 17,7 artış göstererek 4 360 394 bin ABD dolarına ulaşmıştır. Ocak-Nisan 2022 dönemindeki ticaret açığı, 1 445 559 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön