Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak – Eylül 2021 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden 2021 yılı Ocak – Eylül döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 315 853 724 bin denar olup, 2021 yılı aynı dönemine göre % 26.3 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri 429 602 777 bin denar olup, geçen yılın aynı dönemine göre % 30.4 artış göstermiştir.


Ocak – Eylül 2021 döneminde ticaret açığı 113 749 053 bin denar olarak gerçekleşti.


Ocak – Eylül 2021 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı % 73.5 oldu.


ABD doları cinsinden emtia borsası
Ocak-Eylül 2021, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 543 497 bin ABD doları olup, 2020 yılının aynı dönemine göre %47.4 artış göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 58,3 artış göstererek 105 594 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 437 903 bin ABD doları olup 45.0% artış gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, Çin, Bulgaristan, Türkiye ve Italya, Türkiye Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 7. ticaret ortağı olmaya devam ediyor (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 05.11.2021).


Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.


Ocak-Eylül 2021 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, ve Çin olmuştur.


Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Eylül 2021 döneminde toplam mal ihracatı değeri
6 133 253 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 33.8 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 38,5 artış göstererek
8 341 164 bin ABD dolarına ulaşmıştır. Ocak-Eylül 2021 dönemindeki ticaret açığı, 2 207 912 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön