Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak-Mart 2024 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden Ocak-Mart 2024 döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 118 937.2  milyon denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 9.3 düşüş göstermiştir. Ocak-Mart 2024 döneminde ithal edilen malların değeri 168 616.3 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 0.9 düşüş göstermiştir.

Ocak-Mart 2024 döneminde ticaret açığı, 49 679.1 milyon denar olarak gerçekleşti.
Ocak-Mart 2024 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı 70.5 % oldu.

ABD doları cinsinden emtia borsası

Ocak-Mart 2024, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 230 312 bin ABD doları olup, 2023 yılının aynı dönemine göre %0.4 artış göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, 2023 yılının aynı dönemine göre %35,1 düşüş göstererek 39 454 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 190 858 bin ABD doları olup 13,1 % artış gösteriyorAlmanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, Çin ve Türkiye.

(K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 07.05.2024).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak-Mart 2024 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, en fazla işlem gören ülkeler Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, Çin,  ve Türkiye olmuştur.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön