Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak-Nisan 2024 yılı

Dış Ticaret İhracat – İthalat, OcakNisan 2024 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden Ocak-Nisan 2024 döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 162 549.4   milyon denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 5.5 düşüş göstermiştir. Ocak-Nisan 2024 döneminde ithal edilen malların değeri 231 266.5 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 3.7 artış göstermiştir.

Ocak-Nisan 2024 döneminde ticaret açığı, 68 717.0 milyon denar olarak gerçekleşti.
Ocak-Nisan 2024 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı 70.3 % oldu.

ABD doları cinsinden emtia borsası

Ocak-Nisan 2024, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 308 385 bin ABD doları olup, 2023 yılının aynı dönemine göre %3.8 artış göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, 2023 yılının aynı dönemine göre %30,2 düşüş göstererek 53 360 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 255 025 bin ABD doları olup 15,6 % artış gösteriyorAlmanya, İngiltere, Yunanistan, Srbistan, Bulgaristan, Çin ve Türkiye.

(K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 07.06.2024).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak-Nisan 2024 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, en fazla işlem gören ülkeler Almanya, İngiltere, Yunanistan, Srbistan, Çin, Bulgaristan, ve Türkiye olmuştur.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Nisan 2024 döneminde toplam mal ihracatı değeri 2 855.4 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 5.0 düşüş göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 4,2 artış göstererek 4 063.0 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Ocak-Nisan 2024 dönemindeki ticaret açığı, 1 207.6 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön