Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak – Kasım 2022 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden 2022 yılı Ocak – Kasım döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 471 373 069 bin denar olup, 2021 yılı aynı dönemine göre % 20.8 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri 684 609 418 bin denar olup, geçen yılın aynı dönemine göre % 27.8 artış göstermiştir.

Ocak – Kasım 2022 döneminde ticaret açığı 213 236 349 bin denar olarak gerçekleşti.

Ocak – Kasım 2022 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı % 68.9 oldu.

ABD doları cinsinden emtia borsası

Ocak-Kasım 2022, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti  945 683 bin ABD doları olup, 2021 yılının aynı dönemine göre %35.8 artış göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 50,1 artış göstererek 204 137 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 741 547 bin ABD doları olup 32.3% artış gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, Çin ve Türkiye, Türkiye, Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 7. ticaret ortağı olmaya devam ediyor (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 09.01.2023).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak-Kasım 2022 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, Çin ve Türkiye olmuştur.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Kasım 2022 döneminde toplam mal ihracatı değeri 8 041 480 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 7.0 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 13,2 artış göstererek 11 683 240 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Ocak-Kasım 2022 dönemindeki ticaret açığı, 3 641 760 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön