Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak – Kasım 2021 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden 2021 yılı Ocak – Kasım döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 390 084 637 bin denar olup, 2021 yılı aynı dönemine göre % 20.9 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri 535 648 203 bin denar olup, geçen yılın aynı dönemine göre % 27.7 artış göstermiştir.


Ocak – Kasım 2021 döneminde ticaret açığı 145 563 566 bin denar olarak gerçekleşti.
Ocak – Kasım 2021 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı % 72.8 oldu.


ABD doları cinsinden emtia borsası
Ocak-Kasım 2021, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 696 416 bin ABD doları olup, 2020 yılının aynı dönemine göre %45.9 artış göstermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 61,1 artış göstererek 136 001 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 560 415 bin ABD doları olup 42.8% artış gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, Çin, Bulgaristan, Türkiye ve Italya, Türkiye Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 7. ticaret ortağı olmaya devam ediyor (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 10.01.2022).


Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.


Ocak-Kasım 2021 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, ve Çin olmuştur.


Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Kasım 2021 döneminde toplam mal ihracatı değeri 7 518 231 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 25.9 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 33,2 artış göstererek 10 319 711 bin ABD dolarına ulaşmıştır. Ocak-Kasım 2021 dönemindeki ticaret açığı, 2 801 480 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön