Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak 2022 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyet’ten 2022 yılı Ocak ayında yapılan mal ihracatının toplam değeri 33.687 553 bin denar olup, 2021 yılı aynı dönemine göre %3,7 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri 49 762 020 bin denar olup, geçen yılın aynı dönemine göre % 29.5 artış göstermiştir.

Ocak ayı 2022 yılında ticaret açığı 16 074 468 bin denar olarak gerçekleşti.
Ocak ayı 2022 yılında İhracatta ithalat kapsamı % 67.7 oldu.

ABD doları cinsinden emtia borsası

Ocak ayı 2022 yılında, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 64 998 bin ABD doları olup, 2021 yılının aynı dönemine göre %57.1 artış göstermiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 56,1 artış göstererek 16 807 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 51 191  bin ABD doları olup 57.5% artış gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Çin, Türkiye ve İtalya, Türkiye Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 7. ticaret ortağı olmaya devam ediyor (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 08.03.2022).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak ayı 2022 yılında toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Bulgaristan, ve Sırbistan olmuştur.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak ayı 2022 yılında toplam mal ihracatı değeri 618 118 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre %3.6 düşüş göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 20,4 artış göstererek 913 303 bin ABD dolarına ulaşmıştır. Ocak ayı 2022 yılında ticaret açığı, 295 185 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön