Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak-Kasım 2023 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden Ocak – Kasım 2023 döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 471 881 185 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 0.1 artış göstermiştir. Ocak – Kasım 2023 döneminde ithal edilen malların değeri 627 225 640 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre %8.4 düşüş göstermiştir.

Ocak – Kasım 2023 döneminde ticaret açığı, 155 344 455 bin denar olarak gerçekleşti.
Ocak – Kasım 2023 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı 75.2 % oldu.

ABD doları cinsinden emtia borsası

Ocak-Kasım 2023, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 813 324 bin ABD doları olup, 2022 yılının aynı dönemine göre %14.0 düşüş göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 13,4 düşüş göstererek 176 717 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 636 606 bin ABD doları olup 14.2 % düşüş gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Çin, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye. (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 09.01.2024).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak-Kasım 2023 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Çin, Srbistan, Bulgaristan ve Türkiye olmuştur.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Kasım 2023 döneminde toplam mal ihracatı değeri 8 278 942 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 3.0 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 5,8 düşüş göstererek 11 006 101 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Ocak-Kasım 2023 dönemindeki ticaret açığı, 2 727 159 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön