Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak – Ağustos 2022 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden Ocak – Ağustos 2022 döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 332 668 482 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 18.4 artış göstermiştir. Ocak – Ağustos 2022 döneminde ithal edilen malların değeri 486 633 299 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 26.3 artış göstermiştir.

Ocak – Ağustos 2022 döneminde ticaret açığı, 153 964 817 bin denar olarak gerçekleşti.
Ocak – Ağustos 2022 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı 68.4 % oldu.

ABD doları cinsinden emtia borsası

Ocak-Ağustos 2022, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 677 096 bin ABD doları olup, 2021 yılının aynı dönemine göre %43.3 artış göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 55,5 artış göstererek 140 778 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 536 318 bin ABD doları olup 40.4% artış gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye, Çin ve Italya. Türkiye Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 7. ticaret ortağı olmaya devam ediyor (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 07.10.2022).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak-Ağustos 2022 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Srbistan, ve Bulgaristan, olmuştur.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Ağustos 2022 döneminde toplam mal ihracatı değeri 5 796 404 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 6.0 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 13,2 artış göstererek 8 480 605 bin ABD dolarına ulaşmıştır. Ocak-Ağustos 2022 dönemindeki ticaret açığı, 2 684 200 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön