Blog geri dön

Dis Ticaret İhracat – İthalat, Ocak – Kasım 2020

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden 2020 yılı Ocak – Kasım döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 5 970 157 bin ABD doları olup, 2019 yılı aynı dönemine göre % 9,9 düşüş göstermiştir.
Aynı dönemde ithal edilen malların değeri 7 744 550 bin ABD doları olup, geçen yılın aynı dönemine göre % 9.7 düşüş göstermiştir. Ocak – Kasım 2020 dönemindeki ticaret açığı, 1 774 394 bin ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
Ocak – Kasım 2020 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı % 76.9 oldu.
Ocak-Kasım 2020, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 477 260 bin ABD doları olup, 2019 yılının aynı dönemine göre %1.6 düşüş göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, 2019 yılına göre% 5,4 artış göstererek 84 931 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 392 329 bin ABD doları olup 3% düşüş gösteriyor. Türkiye, Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 8. ticaret ortağı olmaya devam ediyor. İlk yedi sırada Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, İtalya, Bulgaristan ve Çin geliyor (KMC Devlet İstatistik Kurumu 8.01.2021).
Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronikel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.
2020 Ocak – Kasım döneminde toplam dış ticaret hacmine göre KMC en çok Almanya, İngiltere, Sırbistan, Yunanistan, Çin, ile ticaret yapmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön