Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak – Mayıs 2021 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden 2021 yılı Ocak –  Mayıs döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 174 113 282 bin ABD doları olup, 2021 yılı aynı dönemine göre % 44.2 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri 236 309 609  bin ABD doları olup, geçen yılın aynı dönemine göre % 39.5 artış göstermiştir.

Ocak – Mayıs 2021 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı % 73.7 oldu.

Ocak-Mayıs 2021, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti  280 536 bin ABD doları olup, 2020 yılının aynı dönemine göre %45.2 artış göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 77,4 artış göstererek 59 557 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 220 995 bin ABD doları olup 38.4% artış gösteriyor. Almanya, İngiltere, Sırbistan, Yunanistan, Çin, Bulgaristan, Italya ve Türkiye. Türkiye Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 8. ticaret ortağı olmaya devam ediyor (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 06.07.2021).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak-Mayıs 2021 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Sırbistan, Yunanistan ve Çin olmuştur.

ABD doları cinsinden emtia borsası

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Mayıs 2021 döneminde toplam mal ihracatı değeri 3 403 779 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 58.2 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 52,9 artış göstererek 4 618 021 bin ABD dolarına ulaşmıştır. Ocak-Mayıs 2021 dönemindeki ticaret açığı, 1 214 242  bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön