Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak-Haziran 2023 yılı

Dış Ticaret İhracat-İthalat, Ocak-Haziran 2023 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden Ocak-Haziran 2023 döneminde 261 984 271 bin dеnar olup, önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 artış gösteriyor. Ocak-Haziran 2023 döneminde ithal edilen malların değeri geçen yılın aynı dönemine göre %7,4 azalarak 341 219 188 bin denar oldu.

Ocak-Haziran 2023 döneminde dış ticaret açığı 79.234.917 bin denar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran 2023 döneminde ithalatın ihracatı karşılama oranı %76,8 oldu.

ABD doları cinsinden emtia borsası

Ocak-Haziran 2023, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 452 631 bin ABD doları olup, 2022 yılının aynı dönemine göre %14.5 düşüş göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 5,1 artış göstererek 105 227 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 347 403 bin ABD doları olup %17.0  düşüş gösteriyor. Türkiye, Kuzey Makedonya’nın yedinci ticaret ortağıdır, en çok ticaret yaptığı üyleker Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, Çin, Bulgaristan ve Türkiye.  (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 04.08.2023).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak- Haziran 2023 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Srbistan, Çin, Bulgaristan ve Türkiye olmuştur.

Değişim hacmi, I – VI 2023 dönemi İhracatın ithalatı karşılaması
603 203 458 bin dеnar 76.8 %
9 789 481 bin euro 76.8 %
10 581 494 bin ABD doları 76.8 %

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak- Haziran 2023 döneminde toplam mal ihracatı değeri 4 595 549 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 2.7 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 8,4 düşüş göstererek 5 985 944 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Ocak-Haziran 2023 dönemindeki ticaret açığı, 1 390 395 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön