Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak-Mart 2023 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden Ocak – Mart 2023 döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 131 114 426 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 9.6 artış göstermiştir. Ocak – Mart 2023 döneminde ithal edilen malların değeri  170 120 943 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre %2.9 düşüş göstermiştir.

Ocak – Mart 2023 döneminde ticaret açığı, 39 006 517 bin denar olarak gerçekleşti.
Ocak – Mart 2023 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı 77.1 % oldu.

ABD doları cinsinden emtia borsası

Ocak-Mart 2023, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 228 614 bin ABD doları olup, 2022 yılının aynı dönemine göre %2.8 düşüş göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 10,1 artış göstererek 60 792 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 167 822 bin ABD doları olup 6.7 % düşüş gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, ve Türkiye.

Türkiye, Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 7. ticaret ortağı olmaya devam ediyor (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 05.05.2023).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak-Mart 2023 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Srbistan, Bulgaristan ve Türkiye olmuştur.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Mart 2023 döneminde toplam mal ihracatı değeri 2 281 756 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 4.9 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 7,1 düşüş göstererek 2 960 700 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Ocak-Mart 2023 dönemindeki ticaret açığı, 678 944 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön