Blog geri dön

Dis Ticaret İhracat – İthalat, Ocak – Ekim 2020

Devlet İstatistik Ofisi’nin önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden 2020 yılı Ocak – Ekim döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 5 285 376 bin ABD doları olup, 2019 yılı aynı dönemine göre % 11,9 düşüş göstermiştir.

Aynı dönemde ithal edilen malların değeri 6 921 008 bin ABD doları olup, geçen yılın aynı dönemine göre % 10.8 düşüş göstermiştir. Ocak – Ekim 2020 dönemindeki ticaret açığı, 635 633 bin ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Ocak – Ekim 2020 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı % 76,2 oldu.

Ocak-Ekim 2020, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 422 504 bin ABD doları olup, 2019 yılının aynı dönemine göre %7.2 düşüş göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, 2019 yılına göre% 2,3 artış göstererek 74 602 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 347 901 bin ABD doları olup 6.1% düşüş gösteriyor. Türkiye, Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 8. ticaret ortağı olmaya devam ediyor.  İlk yedi sırada Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, İtalya, Bulgaristan ve Çin geliyor (KMC Devlet İstatistik Kurumu 7.12.2020).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronikel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

2020 Ocak – Ekim döneminde toplam dış ticaret hacmine göre KMC en çok Almanya, İngiltere, Sırbistan, Yunanistan, Çin, ile ticaret yapmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön