Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak – Mart 2022 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden Ocak – Mart 2022 döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 119 642 988 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 16.8 artış göstermiştir. Ocak – Mart 2022 döneminde ithal edilen malların değeri 174 829 888 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 29.4 artış göstermiştir.


Ocak – Mart 2022 döneminde ticaret açığı, 55 186 899 bin denar olarak gerçekleşti.
Ocak – Mart 2022 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı 68.4 % oldu.

ABD doları cinsinden emtia borsası
Ocak-Mart 2022, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 234 948 bin ABD doları olup, 2021 yılının aynı dönemine göre %47.6 artış göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 52,6 artış göstererek 55 222 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 179 727 bin ABD doları olup 46.2% artış gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan,Türkiye, Çin ve Italya. Türkiye Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 6. ticaret ortağı olmaya devam ediyor (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 06.05.2022).


Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.


Ocak-Mart 2022 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Bulgaristan, ve Srbistan olmuştur.


Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Mart 2022 döneminde toplam mal ihracatı değeri 2 174 918 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 8.6 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 20,4 artış göstererek 3 179 492 bin ABD dolarına ulaşmıştır. Ocak-Mart 2022 dönemindeki ticaret açığı, 1 004 574 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön