Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak – Mayıs 2022 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden Ocak – Mayıs 2022 döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 207 003 332 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 18.9 artış göstermiştir. Ocak – Mayıs 2022 döneminde ithal edilen malların değeri 306 731 666  bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 29.7 artış göstermiştir.

Ocak – Mayıs 2022 döneminde ticaret açığı, 99 728 335 bin denar olarak gerçekleşti.
Ocak – Mayıs 2022 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı 67.5 % oldu.

ABD doları cinsinden emtia borsası

Ocak-Mayıs 2022, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 420 739  bin ABD doları olup, 2021 yılının aynı dönemine göre %50.0 artış göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 56,0 artış göstererek 92 897 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 327 842 bin ABD doları olup 48.4% artış gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Türkiye, Çin ve Italya. Türkiye Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 6. ticaret ortağı olmaya devam ediyor (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 06.07.2022).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak-Mayıs 2022 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Srbistan, Bulgaristan, ve Türkiye olmuştur.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Mayıs 2022 döneminde toplam mal ihracatı değeri 3 690 755 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 8.4 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 18,4 artış göstererek 5 470 165 bin ABD dolarına ulaşmıştır. Ocak-Mayıs 2022 dönemindeki ticaret açığı, 1 779 410 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön