Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak-Aralık 2023 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden Ocak – Aralık 2023 döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 512 368 615 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 0.2 artış göstermiştir. Ocak – Aralık 2023 döneminde ithal edilen malların değeri 686 299 500 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre %8.1 düşüş göstermiştir.

Ocak – Aralık 2023 döneminde ticaret açığı, 173 930 885 bin denar olarak gerçekleşti.
Ocak – Aralık 2023 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı 74.7 % oldu.

ABD doları cinsinden emtia borsası

Ocak-Aralık 2023, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 897 814 bin ABD doları olup, 2022 yılının aynı dönemine göre %13.0 düşüş göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre %11,7 düşüş göstererek 196 083 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 701 731  bin ABD doları olup 13.3 % düşüş gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Çin, Sırbistan Bulgaristan ve Türkiye.

(K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 08.02.2024).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak-Aralık 2023 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Çin, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye olmuştur.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Aralık 2023 döneminde toplam mal ihracatı değeri 8 996 952 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 3.1 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 5,5 düşüş göstererek 12 053 456  bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Ocak-Aralık 2023 dönemindeki ticaret açığı, 3 056 504 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön