Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak – Aralık 2022 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden Ocak – Aralık 2022 döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 511 444 064 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 19.9 artış göstermiştir. Ocak – Aralık 2022 döneminde ithal edilen malların değeri  747 191 286 bin denar olup, önceki yılın aynı dönemine göre % 25.8 artış göstermiştir.

Ocak – Aralık 2022 döneminde ticaret açığı, 235 747 221 bin denar olarak gerçekleşti.
Ocak – Aralık 2022 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı 68.4 % oldu.

ABD doları cinsinden emtia borsası

Ocak-Aralık 2022, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti 1 031 548 bin ABD doları olup, 2021 yılının aynı dönemine göre %32.9 artış göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 46,8 artış göstererek 222 063 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 809 485 bin ABD doları olup 29.5 % artış gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, Çin, ve TürkiyeTürkiye Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 6. ticaret ortağı olmaya devam ediyor (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 08.02.2022).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak-Aralık 2022 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbıstan ve Bulgaristan olmuştur.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Aralık 2022 döneminde toplam mal ihracatı değeri 8 729 356  bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 6.6 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 12,0 artış göstererek 12 756 765 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Ocak-Aralık 2022 dönemindeki ticaret açığı, 4 027 408 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön