Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak 2023 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden 2023 yılı Ocak döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 38 290 737 bin denar olup, 2022 yılı aynı dönemine göre % 13.7 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri 52 331 819 bin denar olup, geçen yılın aynı dönemine göre % 4.9 artış göstermiştir.

Ocak 2023 döneminde ticaret açığı 14 041 082 bin denar olarak gerçekleşti.

Ocak 2023 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı % 73.2 oldu.

 ABD doları cinsinden emtia borsası

Ocak 2023, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti  75 560 bin ABD doları olup, 2022 yılının aynı dönemine göre %11.0 artış göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 22,0 artış göstererek 20 5623  bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 54 998 bin ABD doları olup 7.3% artış gösteriyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, Çin ve Türkiye, Türkiye, Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 6. ticaret ortağı olmaya devam ediyor (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 07.03.2023).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak 2023 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Sırbistan, Çin ve Türkiye olmuştur.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak 2023 döneminde toplam mal ihracatı değeri 671 099 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 8.6 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre %0,1 artış göstererek 916 773  bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Ocak 2023 dönemindeki ticaret açığı, 245 674 bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön