Blog geri dön

Dış Ticaret İhracat – İthalat, Ocak – Haziran 2021 yılı

Devlet İstatistik Kurumu’nun önceki verilerine göre, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden 2021 yılı Ocak –  Haziran döneminde yapılan mal ihracatının toplam değeri 210 122 464 bin ABD doları olup, 2021 yılı aynı dönemine göre % 39.1 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri 286 095 298 bin ABD doları olup, geçen yılın aynı dönemine göre % 38.7 artış göstermiştir.

Ocak – Haziran 2021 dönemindeki İhracatta ithalat kapsamı % 73.4 oldu.

Ocak-Mayıs 2021, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti – Тürkiye Cumhuriyeti ile Toplam Dış Ticareti  347 337 bin ABD doları olup, 2020 yılının aynı dönemine göre %46.6 artış göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, yılının aynı dönemine göre % 72,3 artış göstererek 69 816 bin ABD dolarına ulaşmıştır. İthalatının toplam değeri 277 521  bin ABD doları olup 41.3% artış gösteriyor. Almanya, İngiltere, Sırbistan, Yunanistan, Çin, Bulgaristan, Italya ve Türkiye. Türkiye Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin 8. ticaret ortağı olmaya devam ediyor (K.M.C Devlet İstatistik Kurumu 05.08.2021).

Ürün ticareti, ihracatın en büyük payının, değerli metaller veya bileşikleri, ateşleme iletkenleri setleri ve benzerleri, taşıtlar, uçaklar veya gemiler, alt grup 821.1’in koltuk parçaları ve ferronickel içeren taşıyıcılar için katalizörler olduğunu göstermektedir. En çok ithal edilenler işlenmemiş veya toz halindeki platin ve platin alaşımları, petrol yağları ve bitümlü minerallerden (ham hariç) elde edilen yağlar, yassı demir veya alaşımlı çelik ürünler, platin olmayan veya kaplamasız ve (ham veya toz halinde) diğer platin grubu metaller ve bunların alaşımlarıdır.

Ocak-Haziran 2021 döneminde toplam dış ticaret hacmine göre en fazla işlem gören Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Sırbistan, Yunanistan ve Çin olmuştur.

ABD doları cinsinden emtia borsası

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin Ocak-Haziran 2021 döneminde toplam mal ihracatı değeri 4 107 745 bin ABD doları olup ve geçen yılın aynı dönemine göre % 51.8 artış göstermiştir. Aynı dönemde ithal edilen malların değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre % 51,5 artış göstererek 5 591 597 bin ABD dolarına ulaşmıştır. Ocak-Haziran 2021 dönemindeki ticaret açığı, 1 483 852  bin ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön