Blog geri dön

Türk Hava Yolları

1.  Kendiniz ve firmanızın geçmişi hakkında bilgi verir misiniz?

– Türk Hava Yolları 1933 yılında 5 uçaktan oluşan filosuyla ‘Havayolları Devlet
İşletmesi’ adı altında Ankara’da kurulmuştur. 1955’ den itibaren ‘Türk Hava Yolları
Anonim Ortaklığı’ adıyla çalışmalarına devam etmiştir.Bugün itibarıyla
Ortaklığımızın %49.1’lik hissesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait olup, diğer
hisseler ise halka arz şeklindedir

2. Firmanızın mevcut profili ile ilgili bilgi verir misiniz?

– Türk Hava Yolları halihazırda filosundaki 142 uçağı ile 37’si iç hat ve 121’si dış
hat olmak üzere dünyanın 158 noktasına direkt seferler icra etmektedir.1 Nisan 2008
yılından itibaren Star Alliance ittifakına üye olan Ortaklığımız bu üyelik sayesinde
uçtuğu ülke sayısını 175’e, havaalanı sayısını 1077’ye ve günlük uçuş sayısını
19,700’e ulaştırmıştır.

3. 2010 yılı için yaptığınız iş ile ilgili beklentileriniz bir önceki yıla göre nasıldır?

– THY, Üsküp hattında haftada 5 olan sefer sayısını 8 Haziran 2009’dan itibaren
7’ye cıkartmış ve halen daily olarak seferlerine devam etmektedir. % 40’lık
büyümeye tekabül eden bu sefer artışı ile 2009 ve 2010 yılında açılan yeni hatlar
da gözönüne alınarak geçen seneye göre hemen hemen aynı oranda yolcu artışının
sağlanması hedeflenmektedir.Yine aynı şekilde dış transit yolcularının da
Ortaklığımıza kanalize edilmesi hedefler arasında yer almaktadır.Yaşanan global
krizin etkisinin azalmasına paralel ve Ortaklığımızın uçak elverişliliği de
gözönüne alınarak haftalık sefer sayımızda yeni düzenlemelere gidilebileceği
planlanlarımız arasında yer almaktadır.

4. Makedonya’da iş yapan bir işadamı olarak yaptığınız iş ile ilgili yaşadığınız sıkıntılar nelerdir?

-THY Üsküp Müdürlüğü olarak gerek ticari ve idari ve gerekse Operasyon ile
ilgili THY’yi direkt ilgilendiren bir sıkıntı bulunmamaktadır.Ancak THY ile seyahat
ederek Makedonya’ya ulaşan gerek T.C. gerekse yabancı menşeli bazı yolcularımız
Ülkeye kabul edilmeyip tekrar çıkış yaptığı noktaya geri gönderilmektedirler.Fakat
bu olay Makedonya sınır polisinin tasarrufunda yer almaktadır.

5. Yaşadığınız sıkıntıların çözümü için önerileriniz ve beklentileriniz nelerdir?

– Yukarıda da belirtildiği üzere Ortaklığımızın rutin işleri ile ilgili yaşadığı bir
sıkıntı bulunmamaktadır.

6. Firmanızın kısa ve orta vade planlamaları var mı ve firmanızın önümüzdeki beş yıllık dönemdeki amacı nedir?

– Makro olarak bakıldığında Avrupa en çok önem verdiğimiz bölgedir.Türk
Hava Yolları uçuş ağını Avrupa başta olmak üzere Rusya,Orta Asya, Uzak Doğu,
Orta Doğu, Afrika,Türki Cumhuriyetler ve Kuzey ve Güney Amerika’da son hızla
genişletmektedir.Buna paralel dünyanın en hızlı büyüyen havayollarından biri olan
Türk Hava Yolları, Doğu ve Batı arasındaki stratejik konumunu her geçen gün daha
da kuvvetlendirmektedir.Üsküp hattımız ise 1998 yılında haftada 2 sefer ile
başlamasından bu yana büyük gelişmeler göstererek bugünkü mevcut konumuna
gelmiştir. Bu vesile ile milli gururumuz THY’ye gönül vererek bizi bugünlere taşıyan
yolcularımıza şükranlarımızı sunarız. Makedonya’nın siyasi ve gelişen ekonomik
yapısı, pazarın ve rakiplerimizin dinamikleri gözönüne alınarak yapılacak analizlere
paralel Üsküp hattının daha da gelişimine katkı sağlayacak sefer artışı, yeni
destinasyonlar, büyük uçak tipleri vb.planlamalar yapılmaktadır.

7. MATTO’nun bundan sonraki aktiviteleri için firmanızın önerileri ve beklentileri nelerdir?

– MATTO kuruluşundan bu yana tüzük ve hizmetlerinde belirtilen görevleri başarı
ile yapmaya devam etmektedir. Her iki ülke işadamları için ticari alt yapıların
hazırlanması, fizibilitelerin yapılması ve bu konularda gerekli tüm ön bilgilerin
tedariki konusunda MATTO büyük bir şansdır.Ancak her iki ülke iş adamlarının her
iki ülkede de yerinde bulunmalarını sağlayacak fam trip gibi karşılıklı ziyaretlerin
Matto vasıtası ile organize edilmesinin ticari işbirliğine daha çok katkı sağlayacağı
öngörülmektedir.

www.thy.com

 

 

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön