Blog geri dön

EUROLİNK SİGORTA A.Ş Üsküp

HAFTANIN KONUK ÜYESİ

1. Kendiniz ve firmanızın geçmişi hakkında bilgi verir misiniz?

EUROLINK SIGORTA AŞ Üsküp 2002 yılında kurulmuş bir sigorta şirketidir. İtalya ve İsviçre şirketlerinden doğrudan yabancı yatırım olarak 3,2 milyon avro yüksek başlangıç sermayesi ile Makedonya sigorta piyasasında ikinci sıradadır. 


2009 yılında diğer kurucuların hisselerini alarak GOFI –Group of Finance & Investment SA, şirketin tek hissedarı oldu.


Kuruluşundan beri şirket çok iyi iş sonuçları kaydediyor: Akredilen primin devam eden büyüme ve ülkede sigorta piyasasına katılımı, bununla EUROLINK  2011 yılında  9 yıl icinde iç sigorta pazarında ikinci sırada yer almayı başardı.


Yenilik lider bir şirket olmak hırsı ile 2009 yılında EUROLINK 24 – hizmet merkezi olarak müşterilere 24 saatlik destek veriyor, sigorta poliçesi satışı ve 2012 yılı için yapılan zararlar raporu, avrupa trendleri ve kendi müşterilerin ihtiyaçları takip ederek internette police satılığı sağladık ve şirketin web sitesi üzerinden zarar ile ilgili rapor vermeye başladık.


300 bin üzerinde müşterinin güvenini kazandık ve ülkedeki 30 şube üzerinden poliçelere kolay erişimi sağladık. Şirketin daha çok tanınması sonucu Makedonya kamu oyu Eurolink Sigorta’yı 2013/2014 yılının markası seçti.


Şirketin karşılaştırmalı üstünlükler, daha doğrusu çok yetenekli insan potansiyeli ile 200 çalışan üzerinden, 300 üzerinden alternative dağıtım kanalları (Seyahat Acenteleri, bankalar, otomobil satıcıları vb) sigorta risklerinin profesyonel yönetimi, kaliteli ve verimli müşteri hizmetleri, ve çalışma sürecinde yüklenmış olan en gelişmiş donanım veya zılım teknolojis idaha fazla başarılı kalkınma inanç ve bağlılık temelidir.


Satış sektörü hariç operasyon zincirinin kilit bağlantı zararlı hizmet istemcileri iddia parçasıdır. Süreçlerin standardizasyonu üzerinden, tazminat her iddia bireysel yaklaşım ve bu bölümde küresel eğilimler ile uyum, bu sector bilinçli çalışmalarını teşvik ediyor, zararlar ve bunların ödeme  tasfiye sürecini hızlandırarak, Açık sorular günü” müşterilerine şeffaflık- ilgilenen tüm müşterilerin haklarını kullandıkları için yasal tavsiye ve dersler almak için fırsatları var. Bu nedenle, her yıl süreklilik tasfiye (ödenen) zararların miktarını artırır.


“Müşteri her zaman haklıdır” sloganıyla şirket Eurolink yapıları ile müşteri deneyimini geliştirmek yoluyla düşünür ve davranır. Bunlar satışağınin devam eden reformlar,zarar iddiaları isteyen yönetim bölümlerinde değişiklikler, ve müşteri sadakatini ödüllendirmek için bir platform parçası olarak yeni ve geliştirilmi şürünler piyasayaya başlatılması.

Eurolink  Sigorta yenilikçi ürünleri teşvik bir liderdirve taahhütlerini yerine getirdiğinden, güvenli ve istikrarlı bir şirket değerli görüntü ile Makedon sigorta pazarına kurdu.


Şirket hayat dışı sigortacılık alanında sigorta neredeyse tüm sınıfları sunar. Sigorta ürünlerinden iş kullanıcıları için: eşya sigortası, kaza sigortası – işçilerin toplu sigortası, nakliye sigortası, sorumluluk sigortası, ve kapsamlı bir mal sigortası, kurumsal müşterilerin ekipman ve malzemeleri.  Ek olarak bireysel katılımcıları için ev sigortası teklif ediyoruz, yol sigortası, kasko sigortası, ve üçüncü kişilere sorumluluk zorunlu sigortasi ayni zamanda motorlu araçların sahipleri için. Zorunlu sigorta sınıfların gelişmesine büyük önem veriyoruz. Yazık ki, Makedonya’da sigorta pazarında en az% 50’sini henüz katılıyorlar. Ürün yelpazesi Makedonya’daki tüm sigorta şirketleri için hemen hemen aynı olmasına rağmen sürekli ürün kalitesinin iyileştirilmesi üzerinde çalışiyoruz ve en önemli olan dağılımı ve satış sonrası desteği.

 2. Firmanızın mevcut profili ile ilgili bilgi verir misiniz?

31.12.2014 yılında şirket’in toplam aktifleri 1.135.965 denar’dır ve bir önceki yıla göre yaklaşık % 11 artırma gösteriyor ve aynısını 109.583 bin denar için artırılmıştır (2013:1.026.382 bin denar) 31.12.2014 yılında şirketin genel sermaye pozisyonu 401.086 bin denara kadar yükseldi ve aynısını 37.710 bin denar için veya 2013 yılında gerçekleştirilen üzerinde% 10’dur, en çok kar sonucudur. 31.12.2014 yılında dağıtılmamış net kar 46.008 bin denarıdır. 2013 tarihinde gerçekleştirimiş miktarı % 60 daha yüksektir. 2014 yılında vergi sonrası kâr 36.078 bin denardır.

Toplam sigorta pazarının düzeyinde, Şirket genel sorumluluk sigortası bakımından yazılı prim hacminin önceliğini korumaktadır (Toplam pazarın yazılı prim seviyesinde% 25 pay) ve sağlık sigortası (Toplam pazarın politika prim düzeyinin% 45) ve aynı zamanda yangın ve diğer tehlikelere karşı sınıf mülkiyet sigortası ikinci konuma sahiptir (%17) ve seyahat sigortası yardımı (%15 katılım ile)

Brüt yazılan prim yapısında, En Otomatik sorumluluk% 42 dan motorlu araçların sigortasidir (2013 yılında % 35 ); % 19 ile yangın ve diğer mülkiyet karşı sigortası (2013 yılında % 34 );% 14 ile Kaza sigortası (2013 yılında %10), % 11 oranında motorlu taşıtların kasko sigortası (2013 yılında %11) ve % 7 genel sorumluluk (2013 yılında %5)

 

3. 2015 yılı için yaptığınız iş ile ilgili beklentileriniz bir önceki yıla göre nasıldır?

2015 yılında pazar ciddi büyümek ve günlük yaşam ve çalışma büyüyen segmenti kapsayacak şekilde başlamasını bekliyoruz, sigorta hizmetleri birleşmeyle üzerinden. Reel sektörde bu beklenti ve tahmin büyümeye ek olarak, ve katastrofik risklerin sigorta ürünlerinin beklenen yerleştirme.

Makedonya’da yabancı yatırımların girişi ile ve  kendi ülkelerinde sigortası onların deneyimler, Doğal sigorta ürünleri için ihtiyacı olan canlı sigorta piyasası şu anda yapmak ya da utanarak Makedon pazarına dağıtiliyorlar. Biz bu müşterilerin ihtiyaçlarını takip ediyoruz ve onların taleplerine cevap vermeyi çalışıyoruz.

Biz çalışanlarının, kendi sağlığını yaşamlarının tüm yönleriyle işverenlerden büyük ilgi görmeye son kez bu yana çalışanların özel sağlık sigortası büyük bir potansiyel, öncelikle olduğuna inanıyorum. 2015 yılında sigorta sorguya alınacaktır.

2015 yılında bizim fokumuz Mikro kurumsal kullanıcıların akışı, yıl küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve benzersiz bir paket İŞ BİRİMİ yarattı tam kapsamlı sigorta koruma sağlar.


2015 yılı boyunca aktüel olacak olan sigorta tekifi belirlemek istiyorum, sadece 1 denariçin 3 yıllık sözleşmesini imza alarak. Bu tür politika hedefi tüketicinin ekonomik çeşitli etkinliklere piyasanın istikrarını ve güvenliğini artırmaktır.

4. Makedonya’da iş yapan bir işadamı olarak yaptığınız iş ile ilgili yaşadığınız sıkıntılar nelerdir?

Düşük sigorta bilinçlendirme ve eğitim, küçük geliri ve yüksek işsizlik. 2013 yilinda Ticaret Odası Sigortacılık Derneği sigorta pazarında sonuçları ile çıkttı, Buna göre sigorta pazarı% 2.6 ve kar elde iki yıl içinde ilk kez büyüdü iki yıl içinde ilk kez kar kazandı. Eğer detaylı verilere bakarsanız Ancak, hayat dışı sigorta önemsiz% 0,8 artarken büyüme, henüz emekleme aşamasında olan hayat sigortası, ağırlıklı geldiği açıktırÖte yandan, sigorta pazarı büyük bir büyüme potansiyeline sahiptir ve yukarı yönde hareket etmek zorunda. Kişi başına sigorta primi anlamına Sigorta yoğunluğu göstergesi, yılda 50 ila 60 euro içindedir. Sigorta veya GSYİH oranında brüt yazılan prim Penetrasyon yaklaşık% 1.5.Her iki göstergeler AB’ye kıyasla çok düşük, yoğunluk 1.000 € dur. Büyüme önümüzdeki dönemde takip etmelidir  ama kesinlikle reel sektör durumuna bağlıdır. 

 

5. Yaşadığınız sıkıntıların çözümü için önerileriniz ve beklentileriniz nelerdir?

Sigorta sektörünün gelişmesi kaçınılmaz reel sektörün büyümesi ya da genel ekonomik büyümeile bağlantılıdır. Zorunlu sigortanın sigorta pazarının mevcut seviyesi mütevazı büyüme ve egemenliği takip ediliyor, az gelişmiş sigorta pazarının özellikleridir. En büyük potansyel mülkiyet sigortası,  konut binalar ve KOBİ sigortasıdır. Sigorta ürünleri kullanılabilirliği ve ihtiyacı için yükseköğretime ciddi bir yaklaşım gerekiyor.

Sigorta ürünlerinin yerleşim sigorta şirketlerinin daha fazla katılımını öneriyorum, daha anlaşılır ürünler yaratmak, satış ve satış sonrası hizmetini iyileştirmek.

Sigorta sektörü ürünlerinin yaratılması ve pazarlama için daha yenilikçi bir yaklaşım göstermek için bekliyoruz, reel sector büyüme için iyimser tahminleri ile kesinlikle sigorta pazarının uzun durgun devletin çıkışını anlamına gelecektir.

 

6. Firmanızın kısa ve orta vade planlamaları var mı ve firmanızın önümüzdeki beş yıllık dönemdeki amacı nedir?

Makedon pazarında son 13 yıl içinde Eurolink Sigortası genel amacı eğitim yoluyla sigorta kültürüne özel dikkat verilmesi.

Gelecek olan dönemde eğitim faaliyetleri ve sigorta ürünlerinin yararları ve gerekliliği ile ilgili vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ve vatandaşların korunmasını sağlayacak uygun fiyatlarla anlaşılması kolay ve kapsamlı ürünler yaratma bir ömür boyu oluşturduk.

Konut sigortasi edimselleştirme ile devam ediyoruz ve cazip fiyatlarla grup daire sigortası ve bireysel ev sigortası teklifi genişliyoruz.

Eğitim söylediğimiz zaman sadece zorunlu atölyeler ve yıl boyunca çalışanlarımız için seminerler yapılması ile ilgili bahsetmiyoruz, sigorta poliçesi sahip ihtiyacı, sözleşme imzalanmış veya hizmet kullanmak için sözleşme imzalanacak olan

Bizim sigortacılar-işletmeler poliçeden kopyalar veya mesleki sorumluluk sigortası olması için sertifikalar istiyorlar.Belirli bir hizmet sağlamak için bir sözleşme yapılmasında zaman bu belgelerin uygulamalıdır.Bizim müşterilerimizden bazılar mesleki sorumluluk sigortasına sahip ve bir adım daha ileri gidiyorlar, ve mesleki sorumluluk sigorta poliçesi kendi web sitesinde yayınlamıyorlar ve bununla mevcut olan veya gelecek olan müşteriler (gerçek veya tüzel kişiler)işbirliğine emin olmak için hizmetlerini kullanarak istenmeyen hatalardan korunması.

Kanun değişiklikler ile sigorta pazarında özel sağlık sigortasi sunmaya başladı, bu sigorta gerçek promosyonu yaşamalı.Eurolink Sigortası anahtar amaçlardan biri bu ürünü vatandaşlara yaklaşması. Bu tip sigortasi ile Amerikanın saygın sigorta şirketi GBG ile işbirliği yapmaya karar verdik, bununla özel sağlık sigortası için sağlık hizmetleri, Eurlolink Sigortanin sigortacilari 3.000.000 euro yıllık limit ile bütün dünyada kullanabilirler. Bizim üzün vadeli amacı bireyler ve küçük işletmeler arasında mülkiyet sigortası temsili genişlemesi ve bununlagünlük görevlerin düzgün yürütülmesi için temel güvenlik kazanacaklar.

 

7. MATTO’nun bundan sonraki aktiviteleri için firmanızın önerileri ve beklentileri nelerdir?

MATTO üyeliğine girmesi bizim önerilerimiz ve beklentilerimiz üyelerle etkileşim yapmak veonların sorunlarını ve zorlukları anlamak ,İş ortamının kolaylaştırmak amacıyla kurumlarla etkileşim ve sürekli diyalog kurması ve mevzuatın uyarlanması için lobicilik yapılması.

 

Link: http://eurolink.mk/ 

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön