Blog geri dön

MAPA *** (Şirket, Makedonya’da faaliyetine son vermiştir) ***

1.  Kendiniz ve firmanızın geçmişi hakkında bilgi verir misiniz?

– MNG Holding 1976 yılında kurulmuştur. Hali hazırda 8 (sekiz) sektörde falliyet gösteren muhtelif şirketleri bünyesinde toplamış bir gruptur. Bu sektörler İnşaat, Enerji, Hava taşımacılığı, Kargo, Turizm, Finans, Uçak bakımı ve Medya (TV8)’dır. Grup şirketleri bünyesinde 20.000 (yirmi bin)’nin üzerinde çalışan bulunmaktadır. Şu anda Cezayir, Libya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Bulgaristan’da 4 milyar doların üzerinde değişik İnşaat kontratları mevcut ve faaliyetleri sürmektedir.

2. Firmanızın mevcut profili ile ilgili bilgi verir misiniz?

–  Şirketimiz MAPA 7 yıldır Makedonya’da mevcudiyetini sürdürmektedir. Makedonya, Arnavutlukta  ve Kosova da olabilecek yatırım imkanları ve Uluslararası ihaleleri takip etmektedir. Şahsım olarak 8 yıldır MNG Holding bünyesindeki MAPA İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi mensubuyum ve şirketin Makedonyadaki Branch ofisinin müdürü olarak görev yapmaktayım.

3. 2009 yılı için yaptığınız iş ile ilgili beklentileriniz bir önceki yıla göre nasıldır?

– 2009 yılıyla ilgili olarak malum ekonomik kriz dünyadaki her ülkeyi etkilediği gibi görevli bulunduğum ülkeyi de yatırım ve oluşabilecek iş imkanları açısından ciddi boyutta etkilemiştir. 2010 yılında bu olumsuzluklar değişerek iş imkanlarının açılacağı ve ülkenin ihtiyacı olan yatırımların yapılmasına olanak sağlayabilecek imkanların oluşacağına dair inancımı korumaktayım.

4. Makedonya’da iş yapan bir işadamı olarak yaptığınız iş ile ilgili yaşadığınız sıkıntılar nelerdir?

– Yurt dışında falliyet gösteren her iş adamının dikkat ettiği temel konuları aşağıda belirtildiği gibi sıralamak münkündür.
    – Mevcut Hükümetin yabancı yatırımcıya güven vermesi
    – Devlette devamlılık ilkesinin açıkça görülebilir olması
    – Ülkedeki yaşam koşullarının özellikle güvenlik açısından olumlu olması
    – Yatırım yapılan ülkenin gerek komşu  ülkelerle,  gerekse diğer ülkeler ile ticari iş birliği açısından olumlu şartlara sahip olması.
Tüm bu temel ilkeler bizlerin olduğu gibi, bulunduğumuz ülkeyi yönetenlerin de bilgisi dahilinde olan konulardır. İnancım odur ki Makedonya da bu konularda olumlu yönde gerekli adımları ve yasal düzenlemeleri gerçekleştirmektedir.

5. Yaşadığınız sıkıntıların çözümü için önerileriniz ve beklentileriniz nelerdir?

– Bu konudaki yaşanan tek sıkıntının “ iş adamları için zamanın çok önemli bir faktör olduğu ve zaman kaybına tahammül etmenin mümkün olmadığı temel prensibinin” kesinlikle unutulmaması gerektiği ve yukarıda bahsettiğimiz konularla ilgili yapılması gerekenlerin süratle tamamlanması en önemli çözüm önerimiz ve beklentilerimizdir.

6. Firmanızın kısa ve orta vade planlamaları var mı ve firmanızın önümüzdeki beş yıllık dönemdeki amacı nedir?

– Önümüzdeki 5 yıllık dönemde amacımız ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda oluşacak  yatırımlardan şirketimizin gereken payını almasıdır.

7. MATTO’nun bundan sonraki aktiviteleri için firmanızın önerileri ve beklentileri nelerdir?

-Malum olduğu üzere MATTO’nun kurulmasındaki en önemli hedef Makedonya ve Türkiye arasında iki ülke devletinin oluşturduğu köprüdeki ticari anlamda trafiği yoğunlaştırmak ve Türk yatırımcılarının Makedonyada yatırımlarını artırmasına yönelik faaliyetlerini sürdürmektir. Bu konu özellikle ve öncelikle Makedonya açısından önemli olduğu gibi, Türk iş adamları açısından da gereken yeni pazarlara ulaşmak ve dolayısıyla ticari imkanlarını artırmak için önem arz etmektedir. Bu açıdan bakıldığında yüklenilen sorumluluğun bilincine sahip olarak, başta üyelerimizin kuruma sahip çıkması gereken önem ve desteği göstermesi birinci öncelik önerimdir. Bundan sonraki aşamalarda MATTO’nun bu güç ve gönül birlikteliği ile üzerine düşen görevleri layıki ile yapacacağına olan inancım sonsuzdur.

www.mng.com.tr

 

Şirket tanıtım fotoğrafları.

mp_1.jpg mp_2.jpg mp_3.jpg mp_4.jpg mp_5.jpg

mp_6.jpg mp_7.jpg mp_8.jpg mp_9.jpg mp_10.jpg

mp_11.jpg mp_12.jpg mp_13.jpg mp_14.jpg mp_15.jpg 

 

 

 

 

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön