Blog geri dön

05 Ekim 2016 tarihinde MATTO yönetim kurulu toplantısına konuk olan isimler arasında Dünya Bankası Makedonya Temsilcisi Boyan Şimbov ile CEFTA Brüksel Sekreterliği Temsilcisi Umut Ergezer yer aldı.

Düzenlenen bu yönetim kurulu toplantısına yönetim kurulu üyeleri yanı sıra iki konuk isim de yer aldı. Belirli konularda yaptıkları sunumlarla MATTO yönetim kurulu toplantısına konuk olan isimler arasında Dünya Bankası Makedonya Temsilcisi Boyan Şimbov ile CEFTA Brüksel Sekreterliği Temsilcisi Umut Ergezer yer aldı.

İstikrarlı Bir Hükümet Kurulursa Ekonomik Kalkınma Artacak

Makedonya Türkiye Ticaret Odası (MATTO) dün akşam Ekim ayı yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Düzenlenen bu yönetim kurulu toplantısına yönetim kurulu üyeleri yanı sıra iki konuk isim de yer aldı. Belirli konularda yaptıkları sunumlarla MATTO yönetim kurulu toplantısına konuk olan isimler arasında Dünya Bankası Makedonya Temsilcisi Boyan Şimbov ile CEFTA Brüksel Sekreterliği Temsilcisi Umut Ergezer yer aldı.

MATTO Başkanı Eyüp Kahveci yönetim kurulu toplantısının açılış konuşmasını yaptıktan sonra Dünya Bankası Makedonya Temsilcisi Boyan Şimbov Dünya Bankasının Güneydoğu Avrupa son olağan raporunun sunumunu gerçekleştirdi.

“Ekonomik Kalkınma Bu Yıl Daha Ağır İlerliyor”

Şimbov yaptığı sunumda “Raporda Makedonya kısmına bakacak olursak, ekonomik kalkınmanın bu yıl daha ağır ilerlediğini bunun sebebinin de ülkede süregelen siyasi kriz olduğunu ve bunun doğrudan yabancı yatırımcıları etkilediğini görmekteyiz. Makedonya’daki ekonomik kalkınmanın temel unsuru olarak yine bu yıl özel ve kamu alanındaki tüketimleri gözlemlemekteyiz. Ayrıca kamu personeli maaşını ve emeklilik gibi diğer sosyal ödemelerde de artış gözlemlemekteyiz. İstihdam alanına bakıldığında ülkede işsizliğin azaldığını gözlemlemekteyiz. Ancak yeni istihdam imkanları sunan alanlarda da kimi vergisel teşviklerin söz konusu olduğunu görebilmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Sunumunun devamında ise Şimbov “Genel olarak bu bölgede geçen yıla kıyasla ekonomik kalkınmanın arttığını ancak özelde Makedonya’ya bakacak olursak geçen yıla kıyasla ekonomik kalkınmanın daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bölgedeki ekonomik kalkınmanın ana unsuru yabancı yatırımlardır. Geçen 5 yıl içerisinde Makedonya’daki yabancı yatırımların bölgeye kıyasla arttığını bu yıl ise bölgedeki artışa rağmen yabancı yatırımların azaldığını görebiliyoruz.” dedi.

2016 Yılında İşsizlik oranı Azaldı

Yaptığı sunumda 2016 yılında Makedonya’daki istihdam alanında da bilgi veren Şimbov, işsizlik konusunun sebeplerine de değindi.

Şimbov, “2016 yılı istihdam alanını değerlendirdiğimizde işsizlik oranının azaldığını söyleyebiliriz. Ancak geçen yıllarla kıyasla farklı bir durumlarla karşı karşıyayız. Bu yıl genç nüfusun işsizlik oranı artmaktadır. Burada iki önemli noktaya değinmemiz gerekir. Birincisi aktif nüfus oranının azalmasıdır. Toplam iş gücü potansiyeli olan nüfus oranı azalmıştır ve bu rakam 2012 yılındaki seviyeye düşmüştür.  Bu duruma sebebiyet veren pek çok olsa da bu bağlamda özellikle iki unsuru belirtmek istiyorum. Bunlardan biri uzun süre iş bulamayan bir birey olabilir ve bu bağlamda özgüvenini yitirip iş bulma arzusundan vazgeçebilir. İkincisi de göç unsurudur.” sözlerini ifade etti.

“İstikrarlı Hükümet Kurulursa Ekonomik Kalkınma Artacak”

Şimbov, son yıldaki ekonomik kalkınmayı detaylı olarak değerlendireceksek ekonomik kalkınmadaki ana unsurunun inşaat sektörünün olduğunu belirtti.

Dünya Bankası Makedonya Temsilcisi Boyan Şimbov, “Eğer Aralık ayında seçimler olur ve ondan sonra istikrarlı bir hükümet kurulursa 2017 yılı için yüzde 3,3 ve 2018 yılı için yüzde 3,7’lik bir büyüme öngörmekteyiz.  Makedonya ile birlikte bölgede de bir ekonomik kalkınmanın olmasını beklemekteyiz. Bu doğrultuda ise oluşabilecek tehlikeler uluslararası piyasalardaki istikrarsızlık, ABD’deki temel faiz oranın artışı, bölgenin ekonomik ortakları başta AB olmak üzere daha düşük bir kalkınma durumunun olması, Yunanistan’daki büyümenin azalması ve bölgede mevcut olan ve bölgenin ekonomik ortağını teşkil eden Türkiye Cumhuriyeti’ndeki siyasi gerginlik.” dedi.

“CEFTA Ülkelerinin En Önemli Partnerleri AB ve Türkiye”                                                                 

Toplantının devamında ise bir diğer konuk CEFTA Brüksel Sekreterliği Temsilcisi Umut Ergezer de CEFTA ülkeleri ekonomik politikalarının oluşturulması hakkında sunum yaptı

Sunumunda Ergezer CEFTA hakkında bilgi verirken, “CEFTA bölgesel ticaret anlaşmasını 7 tane imzalayan ülke var. Fakat bu 7 ülke ikili olarak diğer taraflarla serbest ticaret anlaşması imzalamış durumda. Yani en önemli partnerleri Avrupa Birliği EFTA ülkeleri ve Türkiye. Ortalama ticaret paylarını baktığımızda da her ülkenin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği yüzde 60 çerçevesinde, ikinci ticaret ortağı diğer CEFTA ülkeleri yüzde 20, yüzde 20’lik pay da EFTA ve Türkiye arasında dağılıyor.” ifadelerine yer verdi.

Ergezer, sunumunun devamında “Hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi ile ilgili müzakereler bu yılın sonunda sonuçlanacak.  Ticaretin kolaylaştırılması ile ilgili yeni bir anlaşma, müzakereler tamamlandı. İnşallah Aralık’ta bu anlaşma onaylanacak ve gelecek yılın ortasına doğru ülkeler tarafından yürürlüğe girecek. Ticaretin kolaylaştırılması ile ilgili anlaşma şu anda Dünya Ticaret Örgütünün altındaki ticaretin kolaylaştırılması anlaşmasından daha ileri bir anlaşma olacak.” şeklinde konuştu.

MATTO’nun Yeni Üyesi ‘Medical İstanbul’

MATTO’nun gerçekleşen yönetim kurulu toplantısına yeni yönetim kurulu üyesi Medical İstanbul Hastanesi’nin sahibi Murat Dinçer de katıldı. Gelecek hafta Kalkandelen’de açılışı yapılacak olan yeni Türk yatırımı hakkında sunum yapan Dinçer, yatırım hakkında da bilgi verdi.

Dinçer, konuşmasında “İstanbul’da Teşvikiye’de Medical Tıp Merkezi’nde çalışmalarımızı geniş bir yelpazede tanı merkezi olarak ve 35 ayrı profesörün, doktorun çalıştığı bir merkez olarak sürdürüyoruz. Bu konsepti Makedonya’da daha geniş kapsamda bir hastane olarak, hastaların bir gün kalıp çıktığı küçük ve orta ölçekli ameliyatların yapıldığı ve geniş radyoloji imkanlarının olduğu ve ülkenin ikinci kanser cihazının olduğu bir merkez olarak açıyoruz.” dedi.

MATTO Ekim ayı yönetim kurulu toplantısında üyeler farklı gündem noktalarını da gözden geçirdi.

https://youtu.be/FIkwWEnCNr8 

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön