Blog geri dön

MATTO üyelerinin çalışmalarını tanıtmak amacıyla , yönetim kurulu üyesi HALKBANK AD Skopje için basın toplantısı düzenledi

Tanıtım programında konuşan HALKBANK AD Skopje İcra Kurulu Buket Gereçci, ”Halkbank A.D Skopje’de İcra Kurulu yapmakla birlikte aynı zamanda Makedonya Türkiye Ticaret Odası’nın Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteyim. Makedonya Türkiye Ticaret Odası olarak toplamda 63 üyemizle gerek Türkiye’den gelen yatırımcılarımızla gerekse Makedonya’da yerel iş adamlarıyla birlikte oda faliyetlerimizi sürdürmekteyiz” . Buket Gereçci, ”MATTO olarak Makedonya’da, Türkiye ve Makedonya arasındaki Ticari ilişkilerin artırılması geliştirilmesi aynı zamanda Türkiye’den Makedonya’ya yapılacak yatırımların promot edilmesinin aynı zamanda sosyal sorumluluk alanlarında da faliyetlerimize devam etmekteyiz. Toplam Türk yatırımcıların 1.2 Milyar Euro’nun üzerinde yatırımları bulunan yatırımcılarımızın aynı zamanda MATTO üyesi olduğunu da bildirmek isterim. Aynı zamanda MATTO gerek gerek Türkiye’yle olan tarihsel ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi, güçlendirerek artırılmasının yanında bölge Ülkeleriyle veya Balkan Ülkeleriyle Ticari ilişkilerin artırılması, Makedonya’nın yatırım anlamında kayda değer bir Ülke olduğunun da belirtilmesi konusunda çalışmalarımıza MATTO olarak devam etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

MATTO üyesi işadamları ve bankanın önde gelen isimlerini Halkbank Business Center’da bir araya getiren toplantıda, Halkbank AŞ Üsküp İcra Kurulu Başkanı Dr. Bilal Sucubaşı bir konuşma yaptı.

ORTAK BAŞARILARIMIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Değerli Matto üyeleri, saygıdeğer basın mensupları çok kıymetli misafirler. Matto üyelerinin çalışmalarını kamuoyu ile daha yakından tanıtmak amacıyla bügün birincisi düzenlen bu organizasyonda Halkbank AD Skopje adına bulunmaktan teşekkürlerimizi paylaşmak isteriz.

HALKBANK A.D. Skopje,“İzvozna i Kreditna Banka A.D. Skopje” (İhracat ve Kredi Bankası A.D. Skopje) adı altında, Makedonya Cumhuriyeti genelinde her tür bankacılık işlemlerini yürütecek evrensel bir banka olarak 15.03.1993 tarihinde Anonim Şirketi olarak kurulmuş olup faaliyetlerine başlamıştır.

25 yıl önce ilk çalışma adımlarını attığından itibaren ana hedefi  finans sektöründe güvenin simgesi, ekonomiye olan desteği arttırmak olan bu kurum daha büyük hedeflere ulaşmak yolunda Türkiye’nin önde gelen Banka markalarından biri olan Halk Bank 2011’yılında devralıp piyasaya giriş yapmışır.

  Halkbank AŞ Üsküp, 2017’deki Başarılarını Kamuoyuyla Paylaştı

6 yıl önce Makedonya finansal piyasasına girişinden bu güne kadarfinans sektöründe kararlı bir şekilde yürümekte ve stratejik gelişimini sürekli artırmaktadır. Piyasaya girişinden bugüne kadar aktiflerini en hızlı artıran Banka olmuş, reel piyasaya olan güveni rakamlarla teyit etmiştir. Buna paralel olarak ve büyüme stratejisi doğrultusundaHALKBANK AD Skopje öz kaynaklarını 85 milyon EUR’ya çıkartmıştır. Sektördeki ortalamanın oldukça üzerinde finansal sonuçlar elde eden Halkbank AD Skopje,ülkenin büyük bankalar sıralamasında dördüncü sıraya yükselerek  sistematik öneme sahip banka ünvanını da elde etmiş oldu.

Banka’nın sermayelendirme süreci ile birlikte eş zamanlı olarak hizmet kalitesini arttırma noktasında çok sayıda yeni çalışmalar da sürdürüldü. İş ağının artırılması ve Makedonya Cumhuriyeti genelindeki şube ağının genişletilmesi ile ülke genelindeki modern ve teknolojik donanımlı şube sayısı 21’den 40’a ulaşmıştır. Bunun yanı sıra şube sayısının artmasıyla birlikte ATM sayısını’da 125’e çıkarttık. Gururla ifade etmek isterim ki bu dönem içerisinde HALKBANK AD Skopje yüksek eğitimli, müşterilere her daim hızlı hizmet vermek için eğitilmiş çalışan sayısını ikiye katlayarak 275’ten 500’e ulaştırmıştır.Teknoloji ve operasyonlardaki gelişmelerin yanı sıra, çalışanların verimliliğive memnuniyetini arttıracak çalışmalar sürdürmekteyiz.

HALKBANK AD Skopje, müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla devamlı olarak geliştirilmekte olan geniş bir  hizmet yelpazesine ve ürünlere sürekli yatırım yapmaktadır.

Yatırımlar, kart işlem merkezi, 3D secure platformu, yeni ATM’ler, son model POS cihazlar, temassızteknolojisi, gerçek ve tüzel kişiler için tamamen yeni elektronik ve mobil bankacılık, on line başvuru, ERP sistemi ve birçok farklı süreçleri kapsamakta olup müşterilerin günlük bankacılık işlemlerini yüksek güvenlik seviyesinde kolayca yapabilmeleri amacıyla bu yatırımların sonucunda yeni dijital çözümler üzerinden yapılan toplam işlemlerin sayısı %55 oranında artmıştır.

Birönceki yıllar olduğu gibi 2017 yılı’da Bankamız adına oldukça başarılı bir yıl olmuştur. Banka aktifleri 687 milyon EUR tutarında gerçekleşmiş olupböylece HALKBANK AD Skopje Makedonya Cumhuriyeti bankacılık sektöründe aktiflerini en çok arttıran Banka olmuştur. Halkbank’ın Makedonya piyasasına girişinden itibaren banka aktifleri 4 katın üzerinde artış göstermesi piyasaya verdiği  finansal desteğin en önemli göstergesidir.

Kuruluşumuzdan bu yana, ekonomimizin temel taşı olan küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ’ler) hedef grubumuz olarak gördük. Halkbank AD Skopje, tüm ekonomi sektörlerini ve tüm iş kollarını desteklemeye EIB (Avrupa Yatırım Bankası), KfW (Alman Kalkınma Bankası) EBRD ( Avrupa Kalkınma Bankası) ve  GGF (Yeşil Büyüme Fonu) gibi uluslararası finansal kuruluşlarla işbirliğini geliştirmeye devam etmektedir. Bu çalışmalar  sonucu olarak ticari segmente  yabancı kaynaklar üzerinden 100 milyon EUR’ finansman sağlanmıştır.  

2017 yılındaki siyasi ve ekonomik belirsizliğe rağmen, Bankamız sektöre ve reel piyasaya olan desteği ve güvenini gösterdiği kredi büyümesiyle teyit etmiştir. Merkez Bankası resmi verilerine göre kredi bazında piyasa % 5.9 seviyelerinde büyürken Halkbank AD Skopje % 19,3 veya 72.8 milyon EUR ile  sektördeki en yüksek büyümeyi gerçekleştirmiştir.  Tüm piyasa, ekonomi ve finansal koşullar detaylı olarak analiz edilmiş ve dış ekonomi koşullarına göre gerek bireysel gerek kurumsal alanda her müşteri profiline uygun ürünler dikkatli bir şekilde sunulmuştur. Bunun neticesinde Banka sağlıklı bir portföye ve çalkantılı bir dönem koşullarında bile düşük %0,7  takipteki kredi oranına ulaşmıştır.

Ticari krediler bazında KOBI ağrılıklı kredi artışımız 2017 yılında %19 veya 41milyon EUR seviyesinde olup sektörde bu segmentte kredilerini en fazla arttıran Banka olduk.  Sektör ticari krediler alanında sadece %2.9 büyürken, net kredi artışının %60 ı Halkbank tarafından gerçekleştirilmiştir. Portföyümüzün hızlı büyümesi devam ederken piyasadaki ticari krediler takip oranı 2017 yılı sonu itibariyle %9.7 seviyelerinde iken Bankamızda bu oran sadece %0.56 olması bizleri ayrıca memnun etmekte olup, sağlıklı büyümemizin bir göstergesidir.

Başta KOBI olmak üzere ticari sektörün piyasa talebi ve gereğine göre sürekli yenilikçi ürünler sunmaktayız. Bu doğrultuda başta ESNAF, RAAT ve PROMO isimli kredi ürünlerimiz ile KOBİ’lerin döner sermaye gereksinimleri ve yatırım finansmanlarının büyük bir ölçüde karşılamış olduk. Herzaman desteklemekten memnuniyet duyduğumuz ihracatçılara yönelik ayrıcalıklı Avrupa Kalkınma Bankası kaynaklı  kredi ürünleri,  yine Avrupa EFSE fonu kaynaklı enerji verimliliği yatırımlarına yönelik kredi ürünlerini ve daha biroçoğunu piyasaya sunmamız ile başta KOBI’ler in güvenini kazanarak onlarla birlikte bizlerde büyüdük . Ayrıca ifade etmek isterim ki ülke ekonomisinde önem arz eden büyük Kurumsal projelerde’de herzaman olmayı tercih ettik.

Ana finansman kaynağımız olan müşteri mevduatlarımızı6 yıl içersinde 2017 yılı sonunda 415  milyon EUR’ya ulaşmış, mevduat artışımızın neredeyse tamamı ülkenin müşteri mevduatlarından gerçekleşmiş olması bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Bunun yanı sıra 2017 yılında müşteri mevduatı bazında en yüksek büyümeyi sağlayarak piyasanın kuruma olan güvenin en önemli göstegesidir. 

Bireysel net krediler tutarı 48,4 milyon EUR iken 201,5 EUR’ya ulaşarak tüketici ve ipotek kredilerinin kesintisiz büyümesi doğrultusunda istikrarlı bir taban oluşturmuştur.

Bankanın istikrarlı bir şekilde büyümesi, sağlıklı plasmanlar, müşterilerin bankaya göstermiş oldukları güven sayesinde müşteri, cari hesap, banka kartları, kredi ve mevduat ürünleri sayısının artması, şirketlerin Bankamız ile çalışmasına yol açan Banka yatırımlarının tanınması kaçınılmaz bir şekilde Banka kârının artmasına neden olmuştur. 

2017 yılında Banka’nın kârı 8,7milyon EUR tutarında gerçekleşerek Bankamız kârlılıkbakımından Makedonya Cumhuriyeti’nde 4. banka olmuştur. Piyasaya girişinden itibaren karının tamamını ek sermayelendirmeye yönelten Halkbank AD Skopje, büyüme stratejisi doğrultusunda bu yıl da aynı politikayı izleyecektir. 2018 yılında birönceki yıl karı yanı sıra  ana bankamızdan ek 10 milyon EUR ile sermayemizi güçlendireceğimizi ifade etmek isterim.

Sosyal sorumluluk sahibi bir banka olarak, farklı kültür, eğitim ve spor projelerini, özellikle genç neslin gerçek potansiyelini ön plana çıkaracak projelere destek verme pratiğimizi sürdürmekteyiz. Bu uygulamalar önümüzdeki yıl da esirgenmeyecektir.

HALKBANK AD Skopje karşılıklı işbirliği, güven ve dürüst çalışma sayesinde Bankamızı Makedonya Cumhuriyeti’ndeki en güçlü finansal kurumlar arasına yerleşmesini sağladığı için tüm gerçek ve tüzel kişilere saygılarımızı sunar, en önemli sermayemiz olan çalışanlarımıza’da Bankamız ve şahsım adına teşekkürlerimi.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön