Blog geri dön

MATTO, İş Dünyasıyla Yatırımların Nasıl Arttırılabileceğini Konuştu

Makedonya Türkiye Ticaret Odası – MATTO,  Double Tree by Hilton Hotel’de “Ülkedeki yatırımların arttırılması ve ekonomik büyüme sürekliliğinin sağlanması” konulu bir çalıştay düzenledi.

Çalıştayın açılışını MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski yaparken, programda Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yardım Verimliliği ve Uluslararası İşbirliği Birimi Direktörü Umut Ergezer’in moderatörlüğünde katılımcılar karşılaştıkları sorunları masaya yatırdı. Dünya Bankasının Makedonya ofisinden Tatyana Markovska ile Az. Kiril ve Metodi Ünviersitesinden Prof. Dr. İrena Kikerkova da programda sunumlarını gerçekleştirdi.

“Ülkedeki yatırımların arttırılması ve ekonomik büyüme sürekliliğinin sağlanması” konulu çalıştayın önerileri

Makedonya Türkiye Ticaret Odası – MATTO, dün (14.11.2019) Üsküp’teki Double Tree by Hilton Hotel’de “Ülkedeki yatırımların arttırılması ve ekonomik büyüme sürekliliğinin sağlanması” konulu bir çalıştay düzenledi. Son AB Raporu, ekonomik büyümenin оlumlu olduğunu ancak yatırım yapılmadığını açıkça belirtiyor. Raporda, gri ekonominin, işsizliğin, yeterli sayıda profesyonel personelin ve yetersiz yatırımın verimlilik artışını etkilediğine dikkat çekiliyor. Çalıştay özel sektörün, iki taraflı odaların ve bilim çevrelerinin bağışçıları (WB  USAID, ТИКА) doğrudan tanımalarını sağladı, özel sektörün ihtiyaçları ve mevcut ve gelecekteki yatırımların etkilerini en üst düzeye çıkarmak için hangi ekonomik politikaların uygulanması gerektiği ortaya koydu.

Çalıştayda, ekonomik büyüme için kısa vadeli önceliklerin şöyle olduğu sonucuna varıldı: Özel Sektörün Geliştirilmesi ve Ekonomik Politika Oluşturmada Özel sektör katılımının desteklenmesi; Vasıflı işgücünün eksikliği ve insan sermayesinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma.

Önerilen çözümler, tüm ticaret odalarının, tek bir ses olarak hareket edecekleri ve ekonomik politikalar ve reformlar konusunda doğrudan diyalog ve istişarelerde bulunacakları özel bir sektör platformu oluşturmaları yönünde oldu. Perspektif olarak bölgesel bağlantı da mümkündür.

Nitelikli işgücü kıtlığı göz önüne alındığında, odaların, oda üyeleri tarafından ihtiyaç duyulan işgücü profillerinin kayıtlarını tutmaları önerilmektedir. Ardından, hükümet ve bilim ile işbirliği içinde sorunun üstesinden gelmek için bir politikalarının oluşturulması gerekmektedir.

Sürdürülebilir ekonomik büyüme konusundaki tartışmanın odağı, bölgedeki yenilenebilir enerji kaynakları ile hidro elektrik kapasitesini karşılaştırarak iklim değişikliğiydi. Politika ve düzenleyici çerçevenin iyileştirilmesi ve yenilenebilir enerji projelerinin finanse edilmesi ve ülkedeki yenilenebilir enerji projeleri için finansmana erişimin önündeki engellerin belirlenmesi için yatırım çekmek amacıyla kalite iyileştirme; yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği verilerinin mevcudiyeti konulu bir konferans yapılması gerekiyor; 

Çalıştaydaki tüm katılımcılar kapsamlı bir ekonomik strateji, önümüzdeki on yıl için ekonomik öncelikleri geliştirme ve ülkenin ekonomik büyümesi için kritik öneme sahip yatay acil eylem çağrısında bulundu.

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön