M.C'nin – Gayri Safi Milli Yurtiçi Hasıla (GSMYH) 2014 yılı'nın ( 4. Çeyreği )