2012 yılı M.C’nin sürdürülebilir kalkınma(Sustainable development)