Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) – 2011- 2012 yılı ( İkinci çeyrek )